BLOG – WELK BELEID IS NODIG IN DE EUROZONE?

Op verzoek van de Nederlandse Minister van Financien en voorzitter van de Eurogroep, Jeroen Dijsselbloem, publiceerde de OESO op 17 februari in Brussel een rapport met een heldere diagnose van de huidige economische situatie in de Eurozone en beleidsaanbevelingen om de groei op te peppen: “Economic Challenges and Policy Recommendations for the Euro Area”...

De hoofdboodschap van de OESO is dat de Eurozone weliswaar eindelijk de eerste tekenen vertoont van economisch herstel, maar dat veel meer nodig is om een houdbaar hoger groeitempo te bereiken.Wat de Eurozone vooral nodig heeft, zijn krachtige structurele hervormingen die de produktiviteit verhogen en tot herstel van concurrentiekracht leiden. Alleen daarmee krijgen we over een breed front weer een proces op gang van bedrijvendynamiek en banencreatie.

Het OESO rapport laat helder zien hoeveel er is bereikt in de afgelopen 5 jaar in de zuidelijke landen die het sterkst zijn geraakt door de crisis. Moedige beleidsbeslissingen hebben daar geleid tot een indrukwekkend herstel van concurrentievermogen en sterke terugdringing van schulden en externe onevenwichtigheden. Niettemin blijft er veel werk aan de winkel in het hervormen van de arbeidsmarkt (aanpak van nog steeds veel te hoge langdurige en jeugdwerkloosheid) en van produktmarkten (met name in de dienstensector, waarbij vrije beroepen, detailhandel  en netwerksectoren met name worden genoemd). Dit geldt eigenlijk  in nog sterkere mate voor de zogenoemde ‘kern-Eurozone’ landen, waar volgens de OESO de hervormingsgezindheid een stuk geringer is geweest dan in de zuidelijke landen. Landen als Italië, Spanje, Frankrijk en Duitsland hebben bijvoorbeeld van de hele Eurozone de hoogste concurrentiebelemmeringen in de dienstensector. De OESO roept daarom over de hele linie van de Eurozone op tot een nieuwe hervormingsimpuls omdat de concurrentiebelemmeringen hoger zijn dan het OESO gemiddelde. Als alle Eurozone landen op een niveau van ‘best practice’ in de OESO zouden komen qua arbeidsmarkt- en produktmarktregulering, dan zou dat volgens OESO simulaties 6% extra economische groei op kunnen leveren over de volgende 10 jaar in de Eurozone. Overigens geldt Nederland in de OESO qua produktmarktregulering als ‘best practice’,  zo blijkt uit hetzelfde rapport! Waar tegenover staat dat Nederland volgens de OESO bij de gezondheidszorg en woningmarkt nog ruimte voor verbetering heeft.

Ambitieuze hervormingen lukken alleen als die ondersteund worden door een gezond macro-economisch beleid en een reparatie van de financiële sector, stelt de OESO. De begrotingsconsolidatie moet doorgaan conform de voornemens, waarbij wel bij tegenvallende groei de automatische stabilisatoren moeten werken en de noodzakelijke overheidsinvesteringen in onderwijs, infrastructuur, innovatie e.d. zoveel mogelijk worden ontzien. De bankensector in de Eurozone moet volgens de OESO een forse herkapitalisatie ondergaan omdat we daarin achterlopen op de voortvarender aanpak in de VS. Daarnaast is afsplitsing nodig van hoog risicovolle activiteiten en het invoeren van een goed functionerende banken-unie zodat er  eindelijk weer schot komt in het verstrekken van de noodzakelijke leningen aan bedrijven (met name in het MKB).