NAEC- Lunch Seminar: Tax reform for an inclusive circular economy

Femke Groothuis (denktank Ex’tax) stelt in haar presentatie bij de OESO dat het belastingstelsel een sleutelrol speelt in de transitie naar een circulaire economie, waar arbeidsintensieve verdienmodellen zoals reparaties, meer dienstverlening in plaats van verkoop van producten, hergebruik en recycling aan de orde zijn. Het belastingstelsel verbindt zowel het sociale als het milieuaspect van de circulaire economie. Organisaties zouden volgens Ex’tax meer moeten betalen voor het gebruik van schaarse grondstoffen dan arbeid. Deze verschuiving in het fiscale stelsel van belasting op arbeid naar hogere belasting op grondstoffenverbruik is volgens Ex’tax noodzakelijk om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Voor meer info zie op onze website Presentatie en Webcast

http://www.ex-tax.com/