EU-concours voor specialisten op het gebied van financiële economie en macro-economie.

De inschrijfperiodes voor de selectieprocedures (EU-concours) voor het werven van specialisten op het gebied van financiële economie en macro-economie zijn geopend. Middels deze selectieprocedures zoeken de EU-instellingen naar 55 specialisten op het gebied van financiële economie en 32 specialisten op het gebied van macro-economie.

Kandidaten die uiteindelijk worden geselecteerd kunnen solliciteren op een passende functie op AD7-niveau bij de EU-instellingen. Zij worden dus niet geworven voor een specifieke functie, maar kunnen solliciteren op vele verschillende functies bij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.

Macro-economen bij de EU-instellingen richten zich op de macro-economische ontwikkelingen in EU-lidstaten, de Eurozone en de EU. Daarbij speelt multilateraal toezicht en landentoezicht, alsook beleidsontwikkeling, -analyse en –evaluatie een voorname rol.

De geworven specialisten op het gebied van financiële economie zullen zich met name bezighouden met multilateraal toezicht en landentoezicht, het opstellen en uitvoeren van wetgeving met betrekking tot bancaire en financiële diensten, beleidsontwerp, -analyse, en -evaluatie, het uitwerken en/of uitvoeren van financieringsregelingen, betrekkingen tussen de EU en de internationale financiële instellingen en versterking van de samenwerking op dit gebied, portefeuillebeheer, financieel risicobeheer en het opnemen van leningen op de financiële markten.

De belangrijkste vereisten:

·         Minimaal een bachelorsdiploma op het gebied van economie, wiskunde, statistiek, econometrie of financiën, gevolgd door ten minste zeven jaar relevante werkervaring óf een masterdiploma op deze gebieden, gevolgd door ten minste zes jaar relevante werkervaring. (Zie voor meer informatie de aankondiging.)

·         Kandidaten dienen een uitstekende kennis (C1) van de Nederlandse taal (of één van de andere officiële EU-talen) te hebben en daarnaast het Duits, Engels of Frans goed te beheersen (ten minste niveau B2).

Bij de selectieprocedure worden kandidaten op vakinhoudelijke kennis en competenties getest. Een belangrijk onderdeel van de selectieprocedure is de zogenaamde Talent Screener. Deze maakt onderdeel uit van het inschrijfformulier voor het concours. Kandidaten wordt hier gevraagd om op een gestructureerde wijze hun werkervaring en expertise op te geven, inclusief voorbeelden uit de praktijk. Alleen de kandidaten met de hoogste score voor de Talent Screener worden uitgenodigd voor het assessment. WerkenbijdeEU (3W-WerkenbijdeEU@minbuza.nl) biedt ondersteuning aan voor het hele sollicitatieproces en kan je ook helpen de Talent Screener zo goed mogelijk in te vullen.

De aanmeldingsperiode voor beide EU-concoursen sluit op 19 december a.s. Zie voor meer informatie de aankondiging en de website van WerkenbijdeEU.