OECD Workshop over Contaminants of Emerging (CEC’s)

De uitkomsten van de workshop en de case studies (vanuit NL over geneesmiddelenaanpak en over pyrazool) vormen de basis voor het rapport over CECs dat in de maak is. Daarnaast laat ik jullie graag weten dat we deze film, die gebruikt is als aftrap tijdens de NL bestuurlijke conferentie over Delta-Aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater, zullen vertalen. We voegen daar een aantal conclusies van de bestuurlijke conferentie aan toe en zullen de film tijdens de eerstvolgende OECD Working Party on Biodiversity, Water and Ecosystems delen met het OECD Secretariaat en de andere lidstaten. Zie bijgaand de Summary Note.