Bezoek Pascal Saint-Amans aan Den Haag 22 maart 2018

Op 22 maart bracht de OESO Directeur Belastingen Pascal Saint-Amans (‘Mr. BEPS’) een bezoek aan Den Haag vergezeld door de PV OESO Noe van Hulst. Hij had een bilaterale bespreking met staatssecretaris Financiën Menno Snel over de Nederlandse beleidsplannen om de strijd tegen belastingontwijking te intensiveren en over het EU plan voor een belasting op digitale bedrijven. Daarna sprak Saint-Amans op het door het Ministerie van Financiën georganiseerde seminar ‘Belastingheffing in de digitale economie’. Bij die gelegenheid roemde hij de Nederlandse belastingplannen van staatssecretaris Snel als ‘a very smart move’ waarmee Nederland  zich ‘ahead of the curve’ positioneert. In zijn betoog ging hij verder uitgebreid in op het net gepubliceerde OESO interimrapport voor de G20 over belastingheffing in de digitale economie (link svp) en het EU plan voor een specifieke belasting op digitale bedrijven.

Pascal Saint-Amans