BLOG - Pride in the City: LHBTI-rechten bij de OESO

Als we het bij Buitenlandse Zaken over het thema LHBTI (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie) hebben, gaat het meestal over discriminatie en geschonden rechten. De Vertegenwoordiging bij de OESO flipped the script en stelde een positieve vraag: Wat kan de LHBTI-community bijdragen aan de samenleving? Steeds meer steden organiseren grote LHBTI-evenementen zoals Prides of – dit jaar in Parijs – de Gay Games. Wat is de bijdrage van dat soort evenementen aan een inclusieve samenleving? Hierover gingen sprekers van de Parijs Gay Games, Amsterdam Pride, de Gemeente Parijs en de OESO in gesprek tijdens ‘Pride in the City’, dat de delegatie organiseerde met het LHBTI-netwerk van de OESO.

Ambassadeur Noé van Hulst vertelde de volle zaal dat LHBTI al jarenlang een prioriteit is voor Nederland, zowel nationaal als internationaal. ‘Practice what you preach’ geldt overigens niet alleen voor ons land, maar ook voor de overheid zelf: daar wordt sterk ingezet op diversiteit en inclusiviteit.

Moderator Nori Spauwen van de PV OESO vroeg de panelisten wat de drijfveren zijn voor steden om dit soort evenementen te organiseren en wat de impact ervan is. “Amsterdam Pride is onlosmakelijk verbonden met de stad,” vertelde Marie Ricardo die in het bestuur van Amsterdam Pride zit. “Voor de LHBTI-gemeenschap is het belangrijk om zich onderdeel te voelen van de samenleving. En het is een flinke economische boost. De stad Amsterdam ziet het als een van de hoogtepunten van het jaar.”

Een ander groot LHBTI evenement, de Gay Games, is het meest inclusieve sportevenement ter wereld, legt Manuel Picaud uit. Iedereen mag meedoen, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, en zelfs je niveau: er is geen enkel criterium. In de jaren ’80 is dit evenement ontstaan omdat de sportwereld niet echt toegankelijk was voor LHBTI-sporters: het is voor topsporters nog steeds heel moeilijk om uit de kast te komen. Het idee was om een sportevenement voor iederéén te creëren. Ook voor transgendersporters is dit belangrijk. Vaak mogen zij niet deelnemen aan officiële sportwedstrijden omdat ze niet voldoen aan het hokje man of vrouw.

De stad Parijs heeft er bewust voor gekozen om de Gay Games naar Parijs te halen, vertelt Gilles Sredic van de Mairie de Paris. Niet alleen de economische impuls was daarbij belangrijk (geschatte kosten: 5 miljoen euro, geschatte baten: 58 miljoen euro), maar vooral de bijdrage aan het sociale debat: “Als gemeente willen wij de LHBTI-community steunen. We hopen dat het gesprek op gang komt: waarom zijn deze spelen nodig? Hoe inclusief is de sport, hoe inclusief is de samenleving?”

Grote evenementen zijn nuttig voor steden: het is ‘part of their story,’ zegt Debra Mountford, die bij de OESO onderzoek doet naar lokaal bestuur. Open en tolerante steden zijn niet alleen goed voor burgers, maar ook economisch sterk en productief. De lange-termijn impact van grote events speelt een belangrijke rol: het gaat niet alleen om de sport of de activiteit, maar over inclusiviteit, sociale cohesie, cultuur en mensenrechten.

Er was een levendige discussie met het publiek, dat bestond uit civil society, delegaties en OESO-medewerkers. “Waarom praten we over economische impact, als het eigenlijk zou moeten gaan over grondrechten van LHBTI’s?” Marie Ricardo stond er pragmatisch in: “Waarom zouden we het economische argument niet gebruiken om sceptische beleidsmakers te overtuigen van het nut van inclusiviteit? Het kan ook hand in hand gaan.”

Gabriela Ramos, Chief of Staff van de OESO, sloot het event af met een gepassioneerde speech. Zij bedankte Nederland voor het organiseren van dit panel, maar ook voor onze inzet op dit thema binnen de OESO in brede zin. De OESO zet sterk in op diversiteit van de organisatie, en wil ook meer inzetten op onderzoek naar gender en LHBTI. Er is nog een lange weg te gaan, en steden als Amsterdam en Parijs kunnen hier het voortouw in nemen. “If you believe in diversity, you should believe in it three times more. Because we need stronger voices.”

Je kan het het hele event hier terugkijken:

http://video.oecd.org/4713/or/OECD-GLOBE-Pride-in-the-City-Public-Event.html

Nori Spauwen is politiek medewerker van de PV OESO. Ze is lid van de Taskforce Diversiteit en Inclusiviteit van BZ en was oprichter en voorzitter van het LHBTI-netwerk van BZ.

Pride in the City: LHBTI-rechten bij de OESO

Panel tijdens bijeenkomst Pride in the City: LHBTI-rechten bij de OESO, 9 april 2018