BLOG - Nederland bezien door een OESO-bril

Artikel van Noé van Hulst -Nederlands ambassadeur bij de OESO in Parijs

Startpositie Nederland

De Nederlandse uitgangspositie als middelgrote open ­economie is goed. Dat is vooral te danken aan een solide financieel-economisch beleid, gekoppeld aan ­structurele hervormingen. Op de ranglijsten staat Nederland qua ­bruto nationaal product (bnp) 17e wereldwijd, vergeleken met andere OESO-landen op plaats 12, en op plaats 5 in vergelijking met andere landen in de EU. Op alle relevante ranglijstjes scoort Nederland in de top tien, ook op belangrijke zaken als innovatie, welzijn, gezondheid en goed bestuur (WEF, 2016).

Daarnaast valt het op dat Nederland internationaal relatief gunstig scoort op de beperkte mate van armoede en inkomensongelijkheid (OESO, 2016b). Maar zo’n mooie positie vasthouden of zelfs verbeteren vergt voor de toekomst een permanente drang en daadkracht om sterktes beter te benutten, zwaktes weg te werken en om tijdig op kansen en risico’s te anticiperen. Immers, andere landen zitten bepaald niet stil, zeker niet in Azië. Het motto van het laatste OESO-rapport over het Nederlandse onderwijssysteem was: going from good to great (OESO, 2016c). En eigenlijk is dit motto op alle beleidsterreinen van toepassing.

Bijgaand het volledige artikel