Vacature: Junior beleidsmedewerker afdeling Europees Parlement

De Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU is op zoek naar een Junior beleidsmedewerker voor de afdeling Europees Parlement. Sollicitaties met curriculum vitae kunnen tot uiterlijk 22 juni 2018 worden ingestuurd.

Algemene karakteristieken

 • De beleidsmedewerker afdeling Europees Parlement is primair belast met het onderhouden van contacten met medewerkers van EP-leden, het EP-secretariaat en, in overleg met het afdelingshoofd, met EP-leden over relevante ontwikkelingen in het EP;
 • De beleidsmedewerker valt onder het hoofd van de afdeling voor wat betreft het verzamelen van, monitoren en rapporteren over relevante (wetgevende) ontwikkelingen in en rondom het EP aan de hand van een integraal wetgevingsoverzicht;
 • De beleidsmedewerker is verder belast met het volgen van en rapporteren over discussies in de verschillende Commissies van het EP en de plenaire vergadering;
 • met het kanaliseren van informatie afkomstig van de Nederlandse overheid naar EP-leden en hun medewerkers;
 • met het assisteren tijdens de werkgroep algemene zaken en de hiertoe van belang zijnde dossiers beheersen;
 • met het (helpen) voorbereiden van bezoeken van bewindslieden aan het EP;
 • met het assisteren en organiseren van bezoeken en bijeenkomsten met EP-leden en hun medewerkers
 • De beleidsmedewerker reist in principe maandelijks mee naar de plenaire sessie van het EP in Straatsburg

Omschrijving taken

 • Als onderdeel van het EP team optreden als liaison met het Europees Parlement;
 • Nauwgezet relevante beleidsontwikkelingen in het EP en het wetgevingsproces volgen;
 • Trends en (politieke) ontwikkelingen tijdig signaleren en rapporteren aan de PV collega’s en de departementen in Den Haag;
 • Het verzamelen van relevante informatie betreffende de wetgevingsagenda, met name op de terreinen van de interne markt, landbouw, visserij, juridische- en buitenlandse zaken.  
 • Het opbouwen en onderhouden van een groot en divers netwerk binnen het EP;
 • Samen met de collega’s op de PV strategieën uitdenken om het Nederlands standpunt zo effectief mogelijk in het EP onder de aandacht te brengen;
 • Het schriftelijk verslag doen van relevante onderwerpen die in de plenaire vergadering en de parlementaire commissies besproken worden en die voor Nederland van belang zijn;
 • Het fungeren als draaischijf tussen de Nederlandse overheid en de EP-leden/hun medewerkers, daar waar het gaat om het Nederlandse beleid en de inzet;
 • Het organiseren van bezoeken van Nederlandse overheidsvertegenwoordigers aan het EP;
 • Het ontvangen van Nederlandse bezoekers aan de PV EU en hen informeren over de werkzaamheden van de PV en de EP-afdeling;
 • Het assisteren tijdens de Raadswerkgroep Algemene Zaken en kennis hebben van de dossiers die actueel zijn;
 • In voorkomende gevallen optreden als liaison voor de Nederlandse delegatie naar de Europese Raad;

Benodigde competenties

 • Netwerken;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Plannen en organiseren;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Politiek gevoel;
 • Initiatiefrijk;
 • Samenwerken;
 • Stressbestendigheid;
 • Integriteit;
 • Uitdrukkingsvaardigheid, in woord en geschrift

Werk- en denkniveau: Universitair

Ervaringsniveau: minimaal 2 jaar ervaring

Voor de vacature zoeken we een enthousiaste en dynamische medewerker met:

 • Ruime werkervaring binnen het Europees Parlement en goede kennis en ervaring met de (politieke) werking van het parlement en zijn politieke groepen;
 • Kennis van de (werking van) Europese instellingen en de interinstitutionele verhoudingen;
 • Affiniteit met politieke besluitvorming;
 • Brede maatschappelijk belangstelling;
 • Goede contactuele eigenschappen;
 • Gevoel voor diplomatie en verhoudingen;
 • Goede kennis van Engels (mondeling en schriftelijk), bij voorkeur ook Frans.

Tevens zoeken wij iemand die:

 • Zelfstandig kan functioneren in een internationale en dynamische werkomgeving;
 • Goed kan netwerken;
 • Proactief en vindingrijk is;
 • Organisatietalent heeft;
 • Operationeel is ingesteld;
 • Overzicht houdt in een veelheid van diverse werkzaamheden;
 • Flexibel en stressbestendig is;
 • Beschikt over goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift.

Werkomgeving

Je komt te werken op de afdeling Relaties met het Europees Parlement van de Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie (PVEU). Kerntaak van PVEU is het behartigen van de Nederlandse belangen via de inbreng van Nederlandse standpunten bij de EU instellingen. De vertegenwoordiging vormt de schakel tussen de Haagse politieke en departementale organisatie en de Europese instellingen.

Het Europees Parlement (EP) is sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon medewetgever op vrijwel alle beleidsterreinen van de Europese Unie. Het EP wordt in het bijzonder gekenmerkt door zijn politieke karakter. 751 Europarlementariërs, afkomstig uit verschillende nationale en politieke tradities, bepalen op grond van hun politieke mandaat hun positie t.a.v. door de Europese Commissie voorgestelde wetgeving of belangrijke (buitenlands) politieke onderwerpen die de Unie raken. Naast in Brussel, vergadert het EP 12 maal per jaar in Straatsburg. De EP-afdeling bevindt zich daarmee in het hart van de dynamiek tussen de EU instellingen, waarin het EP – als relatief jonge medewetgever op veel terreinen – zich steeds nadrukkelijker laat gelden.

De EP-afdeling richt zich binnen deze context op het opbouwen en onderhouden van een actief netwerk van Nederlandse en niet-Nederlandse parlementariërs, die zich met voor Nederland belangrijke onderwerpen bezighouden. De afdeling signaleert relevante ontwikkelingen in het EP en brengt het Nederlands standpunt onder de aandacht. Het is daarbij van belang om actief contact te onderhouden met relevante spelers in het EP (parlementariërs, assistenten en beleidsmedewerkers) en de overige EU instellingen. Door deze brede oriëntatie is er veel ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid.

Het EP team bestaat uit een hoofd, een beleidsmedewerker, een junior beleidsmedewerker, een assistent en elk half jaar een nieuwe trainee/stagiaire.

Contactgegevens

U kunt uw sollicitatie, met curriculum vitae, tot uiterlijk 22 juni 2018 sturen aan: bru-lok@minbuza.nl

Voor informatie over de functie kunt u contact opnemen met Job van den Berg, afdelingshoofd Europees Parlement (EP), Job-vanden.berg@minbuza.nl

Deadline insturen sollicitatie: 22 juni 2018

Hoort bij