Stageplaats bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de OESO, Parijs

Ben je geïnteresseerd in een stageplaats bij PV OESO, stuur dan je motivatiebrief, CV, studieresultaten en eventuele referenties en/of stagebeoordelingen aan Mw. Van Zomeren  marit-van.zomeren@minbuza.nl met Cc. aan PAO@minbuza.nl

Voor de stageperiode  maart t/m juni: stuur je brief uiterlijk 7 december 2018.

Meer informatie klik hier