OESO Rapport Nederland Commissie regulering van werk

Op 21 juni j.l. heeft Minister Koolmees een discussienotitie over de regulering van werk aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze notitie, geschreven door de Commissie Regulering van Werk, onder leiding van oud-lid van de Raad van State, Hans Borstlap, concludeert dat een grondige herziening van het arbeidsrecht nodig is om ervoor te zorgen dat nieuwe vormen van werk (platformwerk of opdrachten voor zzp-ers) werknemers voldoende bescherming bieden, zonder dat dit ten koste gaat van de werkgevers.

Minister Koolmees heeft een onderzoek meegestuurd over zzp-ers in Nederland, dat de OESO in opdracht van de Commissie heeft uitgevoerd (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/21/oeso-rapport-nederland-commissie-regulering-van-werk )

Hoort bij