PV OESO NIEUWSBRIEF - oktober 2021

Voorwoord

Waardengemeenschap

Shared Values. Dat was het thema waarmee de Verenigde Staten als voorzitter van de Ministeriele Council Meeting dit jaar de boer op ging. Het was een mooi gekozen thema om het 60-jarig bestaan van de OESO als waardengemeenschap luister bij te zetten.

Op deze ministeriele bijeenkomst werd een nieuwe Visie aangenomen, ook ter gelegenheid van de verjaardag van de OESO. De Visie voor de komende jaren onderstreept het belang van de gemeenschappelijke waarden: “we form a like-minded community, committed to the preservation of individual liberty, the values of democracy,  the rule of law and the defense of human rights”.

Nederland was gevraagd de totstandkoming van de nieuwe visie te leiden, en de Nederlandse polderaanpak van veel overleg en van onderop bouwen aan consensus heeft gewerkt. Toch was het bepaald geen sinecure. Met de zin “Our cultural and historical diversity adds to the richness of the OECD” verbloemde ik eigenlijk dat we helemaal niet zo like-minded zijn.

Ja, ik kreeg vele tekstsuggesties, veel klein grut. Maar ook opmerkingen die suggereren dat we over cruciale zaken toch wel verschillend denken. Australië verzette zich lang tegen de zin “the climate crisis is existential”, en wilde het existentiële karakter van de klimaatcrisis beperken tot wat eilandjes in de Pacific. Op zijn Amsterdams was mijn antwoord: “ja doei”. Hongarije had moeite met het onderwerp migratie. Polen vroeg aandacht voor “family values”. Het viel allemaal te bespreken en op te lossen. Niet bespreekbaar was voor mij de Hongaarse suggestie niet langer te spreken over “gender equality” maar over “equality between men and woman”. Wat mij betreft een homofobe suggestie, die haaks staat op de enige genoemde waarde in de OESO conventie van 1961, te weten de “preservation of individual liberty”. Ik heb de Hongaarse ambassadeur medegedeeld dat ik het zou negeren, maar dat ik hem wanneer hij het zou opbrengen in de Council, vriendelijk zou verzoeken de OESO te verlaten, want zijn land onderschreef blijkbaar de conventie niet. Weinig diplomatiek, maar het waaide over.  

De nieuwe SG wil vaart maken met de uitbreiding van de OESO. Te lang al wachten zes landen op een antwoord van de OESO. De SG heeft gelijk. Ook vanuit geopolitieke overwegingen is het van belang dat een land als Brazilië zich bij de OESO aansluit. En toch, het like-minded karakter van de OESO moet zoveel mogelijk beschermd worden. Besluitvorming op basis van consensus wordt anders in toenemende mate moeilijk. 

Guido Biessen, Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger bij de OESO