PV OESO NIEUWSBRIEF - oktober 2022

Voorwoord van Jochem Wiers, Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger bij de OESO

Mijn eerste twee maanden als PVOESO zitten erop en ze zijn voorbijgevlogen!

Ik heb in die eerste periode vooral veel tijd gestoken in de kennismaking met de andere ambassadeurs, wat een tijdrovende (want 38 collega’s) maar nuttige investering is. Nu ben ik begonnen met kennismakingsgesprekken met de directeuren van de verschillende OESO-onderdelen. Het duurt best even voordat je deze organisatie goed leert kennen, dus ook hier zit ik nog in een steile leercurve.

De rijkdom aan onderwerpen die in de OESO aan bod komen, wordt al geïllustreerd door de inhoud van onze nieuwsbrieven en ook de verslagen van de Raden die we op het berichtenverkeer plaatsen. Mijn eerste indrukken zijn die van een kennisintensieve organisatie met een heel professioneel secretariaat. Een organisatie die zich wel met steeds meer onderwerpen aan het bezighouden is, wat begrijpelijk is gezien de toenemende complexiteit van de beleidsuitdagingen, maar er ook voor zorgt dat het soms moeilijk is overzicht te houden.

Een organisatie ook die in de eerste decennia van haar bestaan als rode draad de samenwerking tussen markteconomieën stimuleerde als tegenwicht tegen het communistische blok. Na de val van de muur werd de rode draad het stimuleren van de voordelen van globalisering: marktopening en een open handels- en investeringsstelsel met gemeenschappelijke standaarden voor een gelijk speelveld. Na de financiële en Eurocrises kwam er ook in de OESO meer aandacht voor zaken die globalisering alleen niet kan oplossen: klimaatverandering, ongelijkheid, digitalisering, de behoefte aan afspraken over belastingen. Daar zijn de COVID-19 crisis en de aanval van Rusland op Oekraïne en alle economische gevolgen daarvan nog overheen gekomen.

Zo is er inmiddels sprake van een nieuwe rode draad, die de OESO vorig jaar als volgt heeft verwoord onder de bezielende leiding van mijn voorganger:

We form a like-minded community, committed to the preservation of

individual liberty, the values of democracy, the rule of law and the defence of human rights. We believe in open and transparent market economy principles.We will pursue sustainable economic growth and employment, while protecting our planet. Our shared endeavour is to end poverty, to tackle inequalities and to leave no one behind. We want to improve the lives and prospects of everyone,

inside and outside the OECD.

Die nieuwe rode draad is nog niet in één woord te vangen, zoals ‘kapitalisme’ of ‘globalisering’, maar ik denk dat ‘duurzame ontwikkeling’ er dicht bij zit. En de rode draad moet zich nog verder uitkristalliseren: de OESO moet immers bij enorme uitdagingen zoals klimaatverandering en digitalisering steeds bezien waar haar toegevoegde waarde ligt ten opzichte van wat in andere organisaties gebeurt. En de OESO zal zich ook moeten verhouden tot de toenemende invloed van geopolitieke en veiligheidsoverwegingen op het economisch beleid van veel landen. Hoe gaat de OESO om met de behoefte van velen aan supply chain resilience en strategische autonomie en tendensen als ontkoppeling en ‘reshoring’? En hoe ver reikt de ‘like mindedness’ wat betreft de waarden als leidraad van de organisatie? Die vraag is van belang voor zowel kandidaten om OESO-lid te worden als de samenwerking met niet-leden. Wil je echt effectieve afspraken bereiken over bijvoorbeeld belastingheffing of CO2-beprijzing, dan heb je ook de medewerking nodig van landen die deze waarden niet of niet geheel onderschrijven.

Genoeg uitdagingen dus voor de OESO, maar ook een groot potentieel om een verschil te maken. We hebben een klein maar heel goed team waarmee we zo goed mogelijk de belangrijkste onderwerpen en discussies in de OESO volgen, uiteraard met speciale aandacht voor Nederlandse prioriteiten. Intussen ben ik ook nog op zoek naar een appartement en leg ik de afstand tussen afspraken zo veel mogelijk met de fiets af, zodat ik dagelijks aan het genieten ben van de prachtige stad waarin wij mogen werken voor internationale samenwerking die bijdraagt aan beter beleid voor betere levens van onze burgers.

Lees hieronder verder