Stage bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de OESO, Parijs

Ben je geïnteresseerd in deze stageplaats bij PV OESO, stuur dan je motivatiebrief (in het Nederlands), CV, studieresultaten en eventuele referenties en/of stagebeoordelingen naar de heer Scheer robert-jan.scheer@minbuza.nl met kopie aan PAO@minbuza.nl. Stuur je brief het liefst drie maanden voordat je je stage wilt beginnen. Voor vragen kun je ons ook e-mailen.

Stage periode september 2022 - januari 2023stuur je brief uiterlijk 17 juni 2022. 

De Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (PV OESO) in Parijs is op zoek naar een stagiair(e) voor een periode van drie tot zes maanden (vanaf September 2022). De PV OESO behartigt de Nederlandse belangen bij de OESO op verschillende beleidsterreinen waaronder economie, handel, digitalisering, innovatie en governance. Daarnaast informeert de PV OESO de Ministeries in Den Haag over interessante OESO activiteiten en ontwikkelingen. De PV OESO bestaat uit een Ambassadeur, vijf beleidsmedewerkers (Counsellors) en twee administratieve medewerkers.

Kijk op de website van de PV en de OESO voor meer informatie.

Stage omschrijving

De wereld ziet zich geplaatst voor enorme uitdagingen zoals klimaatverandering, migratie, de opkomst van pandemieën, en verschuivende handels- en geopolitieke verhoudingen. De OESO is van onschatbare waarde voor haar leden door de economische impact van deze ontwikkelingen in kaart te brengen. Daarnaast doet de OESO beleidsaanbevelingen, bijvoorbeeld op het gebied van de groene en digitale transitie. In de OESO zijn alle continenten vertegenwoordigd. Via hun lidmaatschap scharen zij zich achter de OESO-waarden, Vision Statement 2021.

Een stage bij de PV OESO biedt de gelegenheid om kennis te maken met het werken in deze multilaterale organisatie en de rol van de PV daarin. Uitgangspunt is dat de stagiair(e) meeloopt en inzicht krijgt in de dagelijkse werkzaamheden van de PV. Daaronder valt het bijwonen van vergaderingen bij de OESO en het daarover rapporteren aan Buitenlandse Zaken en de vak-ministeries. Deze werkzaamheden zijn georganiseerd rondom een thema. Actieve communicatie via sociale media (website, Facebook en Twitter) en meehelpen bij logistieke en andere praktische werkzaamheden zijn een vast onderdeel van de stage. Van de stagiar(e) wordt verwacht dat hij/zij minstens vier dagen per week beschikbaar is. Zo blijft één dag van de werkweek vrij voor het schrijven van een scriptie of het volgen van onderdelen van de Universitaire studie binnen welke de stage wordt gelopen.

Deze stage heeft als thema digitaal economisch beleid met een focus op het snijvlak van de groene en digitale transitie. De stagair(e) zal met name betrokken worden bij de organisatie van een netwerkbijeenkomst van de OESO met betrokkenen van de Ministeries in Den Haag en de voorbereiding van de Nederlandse deelname aan de Ministeriële Conferentie over Digitaal Economisch Beleid in December 2022. Daarnaast bestaat de mogelijkheid mee te lopen met comités zoals die op het gebied van concurrentiekracht, macro-economisch beleid, investeringen en fiscaal beleid.

Functieprofiel

De beoogde stagair(e):

  • volgt een relevante universitaire studie, het liefst in de masterfase. Een achtergrond in economie of internationale betrekkingen is een pré;
  • heeft aantoonbare interesse in internationale politiek en economie alsook affiniteit met de beleidsterreinen van de OESO;
  • heeft bij voorkeur al enige internationale ervaring;
  • heeft basiskennis van de Nederlandse binnenlands politieke verhoudingen;
  • beheerst de Nederlandse en de Engelse taal uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk. Basiskennis van de Franse taal is niet vereist maar wel welkom;
  • beschikt over goede communicatieve vaardigheden en goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
  • is collegiaal, enthousiast, flexibel, werkt zelfstandig en neemt graag initiatief.

Algemene voorwaarden en vergoedingen

Informatie over de algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor een stage bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, als ook over stagevergoedingen kun je vinden op:

http://www.internationalefuncties.nl/internationale-ervaring/stages-buitenlandse-zaken/voorwaarden-en-vergoedingen/

Meer weten en/of solliciteren

Ben je geïnteresseerd in deze stageplaats bij PV OESO, stuur dan je motivatiebrief (in het Nederlands), CV, studieresultaten en eventuele referenties en/of stagebeoordelingen naar de heer Scheer robert-jan.scheer@minbuza.nl met kopie aan PAO@minbuza.nl. Stuur je brief het liefst drie maanden voordat je je stage wilt beginnen. Voor vragen kun je ons ook e-mailen.

Stage periode september 2022 - januari 2023stuur je brief uiterlijk 17 juni 2022. 

Ben je geïnteresseerd bij een stage bij de OESO zelf?  Klik hier voor  het OECD Internship Programme