OESO neemt Nederlandse AKIS-systeem na zeven jaar wederom onder de loep

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft in 2015 het Nederlandse Agrarische Kennis- en Innovatiesysteem (AKIS-systeem) doorgelicht. Deze Nederlandse casestudie is een van de vele doorlichtingen van landbouw kennis- en innovatiesystemen in OESO-landen en OESO-partnerlanden (Zie: Key Partners - OECD Global Relations).

De OESO onderzoekt in deze casestudies de rol van innovatie bij onder andere de verduurzaming van de landbouw en de invloed van nationaal beleid op innovatie in de landbouw. Ter illustratie, slecht macro-economische beleid kan een belemmering zijn om te innoveren.

De hoofdboodschap van het rapport uit 2015 was dat Nederland moet blijven innoveren om haar koppositie te behouden en daarnaast moet er ook geïnnoveerd worden om noodzakelijke doelen op het gebied van voedselzekerheid, klimaat en duurzaamheid te behalen.

Momenteel werkt de OESO aan een update van het rapport uit 2015. Deze update komt naar verwachting medio 2023 uit. Uiteraard wordt er  gekeken naar de opvolging van de aanbevelingen van het rapport uit 2015.  Daarnaast wordt er ingegaan op de uitdagingen van de Nederlandse landbouw op dit moment, kringlooplandbouw, de rol van digitalisering en nieuwe beleidsmaatregelen zoals 'Innovatie op het boerenerf'. Tot slot kijkt de OESO ook naar de rol van het groene onderwijs in het landbouw kennis- en innovatiesysteem.

Eind juni brengt een delegatie van de OESO een bezoek aan Nederland en spreekt met de nodige actoren actief in het agrarische kennis- en innovatiesysteem zoals belanghebbenden en wetenschappers,  maar ook om in gesprek gaan met beleidsmedewerkers. 

Nieuwsbericht uit 2015: OESO: innovatie stimuleren om koppositie te behouden

OESO bericht over het rapport uit 2015 en een downloadlink: The Netherlands should invest in the long-term sustainability of the food and agricultural system - OECD

OESO over de rol van innovatie in de landbouw: Agricultural productivity and innovation - OECD