PV OESO NIEUWSBRIEF - juli 2022

De laatste!

De laatste Council voor de zomer. En toch gedenkwaardig. Ik ben nog een kleine strijd aangegaan. Met Hongarije, en jawel, over gender equality.

Wat was het geval? Tijdens de Ministeriële Council van juni had Hongarije op het laatste moment een statement bij het secretariaat aangeleverd. De inmiddels bekende tekst: “We interpret gender as referring to sex”. Het was op zo’n laat moment dat het secretariaat besloot het niet meer rond te sturen, dat zou maar voor verwarring zorgen. Vervolgens ontvingen de leden vier dagen na de ministeriële meeting het statement, dat toegevoegd zou worden aan de summary record van de ministeriële beraadslagingen.

Dat vond ik, aanvankelijk als enige, bezwaarlijk. Op procedurele gronden, immers het was geen onderdeel geweest van de beraadslagingen. En omdat ik toch bezig was, ook maar weer eens op inhoudelijke gronden. Nee, intellectueel onnavolgbaar hoe je het ene concept, gender, kunt interpreteren als een volstrekt ander concept, sexe. Sexe is uiteraard een biologisch begrip, gender een complex maatschappelijk concept dat ook gaat over gender identity en gender expression. En ja natuurlijk past gender equality beter bij een organisatie als de OESO. Bovendien, in de Vision voor de organisatie wordt gesproken over gender equality, en heb ik een voetnoot van Hongarije simpelweg geweigerd op te nemen.

In de laatste Council werd dit dan na wat getouwtrek en tegensputteren van het secretariaat een bespreekpunt. Het secretariaat wilde liever discussie vermijden. Opmerkelijk was dat zeker 20 leden zich in de Council uitspraken tegen het Hongaarse standpunt. Vooral het punt van het bewaken van de integriteit van het Visie document, en het niet terugkomen op overeengekomen teksten woog voor veel leden zwaar. Zeker daar we van nieuwe leden verwachten de kernwaardes van de Visie te onderschrijven.

Het VK nam vervolgens het initiatief om ook een statement toe te voegen aan de beraadslagingen, een statement dat afstand nam van de Hongaarse zienswijze en dat door het overgrote deel van de leden werd ondertekend. Best beschamend voor Hongarije, maar of het gaat helpen?

Nawoord

Dit was niet alleen de laatste Council voor de zomer, het was ook mijn laatste Council. Dit voorwoord behoeft een nawoord. Vanaf 1 september neemt Jochem Wiers het stokje als Nederlands Permanent Vertegenwoordiger bij de OESO over. Ik wens hem evenveel plezier als ik heb gehad. Want dat had ik, en wat is de tijd voorbij gevlogen. Deze baan paste als een handschoen, en ik ben het Ministerie van Buitenlandse Zaken dankbaar dat ik deze functie vier jaar mocht vervullen. Ik wens Jochem en het team hier alle succes, een team van kanjers, Robert Jan, Peter, Jasper, Marjoleine, Ferre, en de rotsen in de branding Ilse en Simone, waar ik met veel genoegen mee heb samengewerkt.

Guido Biessen, Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger bij de OESO