Publieke Consultatie over een update van de OESO Richtlijnen (tot 10 februari 2023)

Zijn de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen aan een update toe? De landen die deze IMVO Richtlijnen onderschrijven vonden van wel en hebben, met input van de institutionele stakeholders, een voorstel voor “targeted updates” voorbereid. De OESO nodigt momenteel belanghebbende partijen uit om commentaar te leveren op dat voorstel. Deze publieke consultatie staat open voor alle belanghebbenden, waaronder bedrijven, maatschappelijke organisaties, vakbonden, alsmede de academische wereld, geïnteresseerde burgers, internationale organisaties en regeringsdeskundigen (ook uit niet-aangesloten landen).

https://mneguidelines.oecd.org/public-consultation-targeted-update-of-the-oecd-guidelines-for-multinational-enterprises.htm