De OESO richtlijnen voor IMVO– een toelichting

De OESO-richtlijnen (OECD Guidelines for Multinational Enterprises) vormen het uitgangspunt voor het Nederlandse IMVO-beleid.

De OESO-richtlijnen maken duidelijk wat overheden van bedrijven verwachten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij het internationaal zakendoen.

De OESO Richtlijnen zijn de meest uitgebreide internationale normen inzake Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). [1] Zij bieden handvatten voor bedrijven om met uiteenlopende kwesties om te gaan zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, (kinder)arbeid, milieu en corruptie. Zij zijn afgestemd met de ILO-Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy en met de UN Principles on Business and Human Rights (Brochure-responsible-business-key-messages-from-international-instruments.pdf (oecd.org)

Landen die de OESO Richtlijnen onderschrijven (50) hebben zich gecommitteerd aan het opzetten van nationale contactpunten, de NCP’s. Deze National Contact Points for RBC hebben tot taak om de OESO-richtlijnen te bevorderen en om meldingen te behandelen van personen, maatschappelijke organisaties en bedrijven die een meningsverschil hebben over de toepassing van de Richtlijnen.

Een essentieel onderdeel van (de toepassing van) de OESO Richtlijnen is risk-based due diligence  ofwel gepaste zorgvuldigheid. Via deze due diligence-benadering kunnen bedrijven de risico’s op negatieve effecten van hun handelen, ook binnen de keten, identificeren en aanpakken. De aard en omvang van due diligence, zoals de specifieke te ondernemen stappen die gepast zijn in een bepaalde situatie zijn afhankelijk van factoren zoals de grootte van de onderneming, de context waarin de onderneming opereert, de specifieke aanbevelingen in de Richtlijnen, en de ernst van de ongunstige effecten van het handelen van de onderneming.

Voor bedrijven:

Voor overheden:

Voor overheden heeft de OESO de Due Diligence Policy Hub opgezet. Deze hub bundelt de input en analyses van de OESO over belangrijke beleidsontwikkelingen met betrekking tot IMVO en due diligence. De hub biedt een overzicht van technisch advies van de OESO aan beleidsmakers over hoe wettelijke en andere beleidsverwachtingen kunnen worden afgestemd op de OESO-standaarden voor due diligence. Guidelines for MNEs - Organisation for Economic Co-operation and Development (oecd.org)

https://youtu.be/PEJzF3X9eJ0

[1] In het Engels wordt dit aangeduid met de term Responsible Business Conduct (RBC).