Agenda ambassadeurs juli/augustus 2018

Een selectie uit de afspraken van ambassadeurs Robert de Groot en Ronald van Roeden.

Agenda Robert de Groot - juli/augustus 2018

Maandag 2 juli
Gesprekken Min van BZ in Den Haag
Voordracht bij Stafbijeenkomst VNO-NCW Den Haag

Dinsdag 3 juli
Stafvergadering
Gesprek Britse PV
Bezoek nieuwe campuslokatie in Brussel van Universiteit Maastricht
Opening conferentie CvK en GS Limburg
Gesprek met Ambassadeur van Nieuw Zeeland
Ontmoeting Huis van Nederlandse Provinciën (HNP)
Werkdiner met Egmont Groep

Woensdag 4 juli
Werkontbijt met Kring van Commissarissen van de Koning
Coreper

Donderdag 5 juli
Stafvergadering
Ontvangst delegatie DJZ (juridische zaken) van BZ
Video overleg HCEU
HNP Bestuursvergadering
Meeting SG Europese Raad

Vrijdag 6 juli
Ontmoeting vertegenwoordiging Faroer eilanden
Gesprek met Ambassadeur van Bosnie-Herzegovina
Interne besprekingen

Maandag 9 juli
Werkontbijt mbt migratie
PV Stafvergadering
Intern horizontaal overleg
Video overleg PVEU/Min AZ/Min BZ

Dinsdag 10 juli
Raad voor Europese Aangelegenheden te Den Haag
Ontmoeting met stafmedewerkers van de Commissie EUZA Tweede Kamer

Woensdag 11 juli
Werkontbijt met enkele PV’s van EU lidstaten
Coreper

Donderdag 12 juli
Geprek met EU rep van Akzo Nobel
Ontmoeting met stagiares en trainees
Eurogroep

Vrijdag 13 juli
Ecofin Raad
Coreper

Maandag 16 juli
Raad Buitenlandse Zaken
HCEU mbt Brexit
EU-CELAC Ministeriële bijeenkomst

Dinsdag 17 juli
EU 28 werkontbijt met Pacific Alliance
EU-CELAC 2e werksessie
Somalie partnership forum

Woensdag 18 juli
Afdelingshoofden overleg
Coreper
Coreper Art 50

Donderdag 19 juli
Coreperontbijt
Ontmoeting met DG Budget van de Commissie
Werklunch met chef kabinet van Commissaris Hahn
Brexit overleg

Vrijdag 20 juli
Intern overleg met bilaterale ambassadeur
Raad Algemene Zaken, Art 50

Tot 1 september
Verlof

----------------------------------------------------------

Agenda Ronald van Roeden - juli/augustus 2018

Maandag 2 juli
Gesprek met DG EZK
Gesprek met de Commissie
Vertrek naar Straatsburg

Dinsdag 3 juli
Verschillende afspraken in Straatsburg

Woensdag 4 juli
Voorbespreking bijeenkomst
Coreper I werklunch
Afscheidsreceptie vertrekkende PV-medewerkers

Donderdag 5 juli
Ochtendstaf
Vergadering bij de Commissie
Lunchvergadering

Vrijdag 6 juli
Kennismakingsgesprek nieuwe medewerker
Afscheidsdiner vertrekkende medewerkers

Maandag 9 juli
Voorzitten stafvergadering
Horizontaal intern overleg – week ahead
Overleg Triloog
Follow up werkafspraken
Videovergadering /PVEU/AZ/BZ
Videovergadering BZ/AZ/PV Brussel

Dinsdag 10 juli
Borrel met Brusselse BOFEB-ers
Beroeps opleiding Financieel Economische Beleidsmedewerkers

Woensdag 11 juli
Coreper I (ochtend)
Interne Markt Update
Aanbesteding zorg

Donderdag 12 juli
Ochtendstaf
Lunch met PVEU Rijkstrainees en stagiaires
Kennismakingsgesprek
Launching Slovak Presidency

Vrijdag 13 juli
Coreper I (ochtend)
ECOFIN
Kennismaking met DG RTD

Maandag 16 juli
Informal COMPET
Raad Buitenlandse Zaken
MT PVEU & Ambassade
AgriFish

Dinsdag 17 juli
Informal COMPET - Wenen
RAZ
Begeleiden Min Schouten bilat met Commissioner
Intern overleg
Overleg VNO-NCW/MKB NL
Receptie vertrek en welkom PA’s

Woensdag 18 juli
Coreper I (ochtend)
Afdelingshoofden overleg
Intern overleg
Openingswoord debat OCA
Kennismaking nieuw hoofd BZK
Openingswoord bij Seminar OCA

Donderdag 19 juli
AT Presidency CRP I trip - Oostenrijk
Informal EPSCO - Wenen

Vrijdag 20 juli
AT Presidency CRP I trip - Oostenrijk
Informal EPSCO - Wenen

Tot 24 augustus
Verlof

27 augustus
Intern overleg

28 augustus
Verlof

29 augustus
Verlof

30 augustus
Intern overleg
Voorbespreking overleg Digitaal EZK

31 augustus
Lunch met Thesaurie-Generaal Financiën

Hoort bij