De Permanente Vertegenwoordiging

De Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie wordt ook wel PV EU genoemd. Bij de PV EU werken experts van alle ministeries. Doelstelling van de PV EU is om de Nederlandse belangen in de Europese Unie (EU) zo goed mogelijk te behartigen. De PV EU bewerkstelligt dit door te onderhandelen en lobbyen namens Nederland in de EU. Dit betekent dat de PV EU dagelijks in contact staat met vertegenwoordigers van andere lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement.

De structuur van de PV EU

De structuur van de PV EU verschilt van die van andere ambassades van het Koninkrijk der Nederlanden. Dit ligt aan de unieke manier waarop de EU functioneert, waarbij EU lidstaten samenkomen om beleid in 3 verschillende formaties te bespreken.

Algemene leiding van de post

Dhr. Robert de Groot, de Nederlandse Permanent Vertegenwoordiger bij de EU, geeft de algemene leiding aan de post en vertegenwoordigt Nederland op de wekelijkse bijeenkomsten van het Comité van Permanent Vertegenwoordigers (Coreper II). Hier worden vergaderingen van de verschillende formaties van de Raad van Ministers voorbereid. Coreper II behandelt monetaire en financiële dossiers, buitenlandse politiek, justitiële samenwerking, en dossiers die betrekking hebben op de instellingen van de EU.

Plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger

Dhr. Michael Stibbe is de Nederlandse Plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger bij de EU. Hij vertegenwoordigt Nederland in het Comité van Plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordigers (Coreper I). Ook hier worden vergaderingen van de verschillende formaties van de Raad van Ministers voorbereid. Coreper I gaat over dossiers, zoals klimaat en energie, interne markt, sociale zaken, landbouw en onderwijs.

Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

Een derde groep vertegenwoordigers komt binnen de EU op ambassadeursniveau bijeen om het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU te bespreken. Dhr. Roger van Laak vertegenwoordigt de belangen van Nederland binnen dit Politiek en Veiligheidscomité (PSC).

De structuur van de PV EU is opgebouwd rond deze formaties. U kunt via het menu aan de linkerkant de namen, vakgebieden en contact gegevens vinden van alle medewerkers van de PV EU per afdeling.

Kunt u de juiste persoon niet vinden? Bel dan het algemene telefoonnummer +32 2 679 15 11.