Algemene Bestuursdienst

De afdeling Algemene Bestuursdienst van de Permanente Vertegenwoordiging (PV EU-ABD) behartigt de Nederlandse belangen op het gebied van personeelsbeleid bij de EU. Elke lidstaat heeft beleidsterreinen die op bijzondere interesse kunnen rekenen en waar zij graag een ambtenaar met de eigen nationaliteit hebben. De PV EU-ABD houdt zich bezig met benoemingen voor topposities bij de EU en bevordert van een continue instroom van nieuwe Nederlandse EU-ambtenaren.

De PV EU-ABD is het aanspreekpunt voor alle Nederlanders werkzaam bij de EU en voor Nederlanders die zouden willen werken bij de EU.
Kijk hier voor meer informatie over werken bij de EU.
 

Secretariaat
Tel.: +32 493 40 2772
Email: bre-abd@minbuza.nl