Europees Parlement

Dhr. Job van den Berg
Afdelingshoofd Relaties met het Europees Parlement
Tel.: +32 2 679 16 16
Email: job-vanden.berg@minbuza.nl

Mw. Sylvia Hazenbroek
Relaties met het Europees Parlement
Tel.: +32 2 679 15 80
Email: sylvia.hazenbroek@minbuza.nl

Mw. Vera Groeneveld
Relaties met het Europees Parlement
Tel.: +32 2 679 15 24
Email: vera.groeneveld@minbuza.nl

Secretariaat
Mw. Alice Koopman
Tel: + 32 2 570 16 06
Email: bre-ep@minbuza.nl