Infrastructure and Water Management

Infrastructuur en Waterstaat

Dhr. Ivo de Zwaan
Afdelingshoofd
Coördinatie Transportraad; luchtvaart
Tel.: +32 2 679 16 33
Email: ivo-de.Zwaan@minbuza.nl

Mw. Barbara Rietbroek
Plv. Afdelingshoofd
Coördinatie Milieuraad; milieu, biodiversiteit, klimaat adaptatie
Tel.: +32 2 679 15 19
Email: Barbara.rietbroek@minbuza.nl

Dhr. Paul van Dam
Klimaat attaché
Coördinator Green Deal en Klimaat
Tel.: +32 2 679 15 41
Email: paul-van.dam@minbuza.nl

Dhr. Robert-Jan Ruifrok
Transport attaché 
Maritiem vervoer, Spoorvervoer, TEN-T
Tel.: +32 2 679 16 64
Email: robertjan.ruifrok @minbuza.nl

Mw. Esmée Ramaaker
Milieu attaché 
Circulaire economie, vervuiling (water/lucht), chemicaliën
Tel.: +32 2 679 17 24
Email: esmee.ramaaker@minbuza.nl

Dhr. Mohamed el Yemlahi
Transport attaché 
Wegvervoer, ITS, stedelijke mobiliteit, Technische Harmonisatie Motorvehicles
Tel:  +32 2 679 16 33
Email: mohamed.elyemlahi@minbuza.nl

Secretariaat:

(gesloten op dinsdag- en woensdagmiddag)
Mw, Mirjam ten Have
Tel. +32 2 679 15 42
Email: bre-ienm@minbuza.nl