Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid

Lucia Ling Ket On
Hoofd Justitie en Veiligheid
Terrorismebestrijding , Cybersecurity, Gegevensbescherming (DAPIX DP), Regels voor het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens), Precursoren voor Explosieven, Permanent Comité operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid (COSI), Coördinatiecomité op het gebied van politiële justitiële samenwerking in strafzaken (CATS), Encryptie, Europees Openbaar Ministerie.
Tel.: +32 2 679 16 47
Email: L.J.M.LingKetOn@minbuza.nl

Geert Bullens
Politiesamenwerking (LEWP), informatie-uitwisseling (DAPIX IE en SIS-SIRENE), civiele bescherming (PROCIV), crisiscoördinatie (IPCR), hybride (ERCHT)
Tel.: +32 2 679 15 26
Email: geert.bullens@minbuza.nl

Elisa Sason
Samenwerking in strafzaken (COPEN), materieel strafrecht (DROIPEN), Dataretentie
Tel: +32 2 679 1539
E-mail: elisa.sason@minbuza.nl

Emile Schmieman
Civiel recht (incl. insolventierecht, rechtspersonen- en vennootschapsrecht, collective redress) en Auteursrecht
Tel.: +32 2 679 16 19
Email: emile.schmieman@minbuza.nl

Jan Rinia
Legale migratie (w.o. blauwe kaart), vrij verkeer, vermogende vreemdelingen, terugkeer, ondernemingsrecht, (publieke rapportage fiscale informatie (public CBCR)), e-Law (w.o. e-Justice en e-Codex), Financiële instrumenten (AMF, BMVI, ISF, Rechten en Waarden en Jusitie Programma), Gegevensbescherming (DAPIX), externe relatie op het gebied van JBZ (JAIEX), Vuurwapens
Tel.: +32 2 679 16 57
Email: jan.rinia@minbuza.nl

Karlijn Rensink
Asiel en Migratie, Strategisch Comité immigratie, grenzen en asiel (SCIFA)
Tel. +32 2 679 15 54
Email: karlijn.rensink@minbuza.nl

Rik Rovers
Grenzen, VISA, Interoperabiliteit, Groep op Hoog Niveau Asiel-en Migratievraagstukken (HLWG), Schengen evaluaties, valse documenten
Tel.: +32 2 679 16 25
Email: rik.rovers@minbuza.nl

Secretariaat
Mw. Petra Gevels
Tel.: +32 2 679 15 31
Email: bre-jbz@minbuza.nl