Landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Dhr. Nico van Opstal
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Plattenlandsontwikkelingsbeleid, Biologische landbouw, Bossen, handelspolitiek en Wereldhandelorganisatie (WTO), plaatsvervangend woordvoerder CSA
Tel.: +32 2 679 15 43
Email: nico-van.opstal@minbuza.nl

Dhr. Corné van Alphen
Gemeenschappelijk Visserijbeleid, Staatssteun (landbouw, visserij, natuur), Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (groenten, fruit en zuivel)
Tel.: +32 2 679 16 28
Email: c.a.m.-van.alphen@minbuza.nl

Dhr. Koen van Ginneken
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Plattelandsontwikkelingsprogramma, Bossen, Bio economie.
Tel.: +32 2 679 16 48
Email: koen-van.ginneken@minbuza.nl

Dhr. Eric van der Sommen
Diergezondheid, -welzijn & voeder, Plantgezondheid, Gewasbeschermingsmiddelen, Duurzaam en veilig voedsel, Natura 2000
Tel.: +32 2 679 15 56
Email: eric.vandersommen@minbuza.nl

Secretariaat
Mw. Chantal Vijge
Tel.: +32 2 679 15 14
Email: bre-ez@minbuza.nl

Mw. Ilona Hermkes
Tel.: +32 2 679 15 17
Email: bre-ez@minbuza.nl

Mw. Benedicte Smeenk
Tel.: +32 2 679 15 45
Email: bre-ez@minbuza.nl