Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Dhr. Wiecher van der Laan
Afdelingshoofd Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Sociale zekerheid, Arbeidsmobiliteit, Gezond en Veilig werken, Sociale Pijler, Demografie, EuroWW
Tel.: +32 2 679 17 32
Email: w.-vander.laan@minbuza.nl

Dhr. Johan van Rijn
Plaatsvervangend afdelingshoofd Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Platformwerkers, Sociale fondsen+RFF, Europees Semester, European Green Deal, Digitaal/AI, Gendergelijkheid/LGBTIQ, Pensioenbeleid, ILO 
Tel.: +32 2 679 15 51
Email: johan-van.rijn@minbuza.nl

Dhr. Yannick Bijl
Beleidsmedewerker Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Europees Minimumloon, Loontransparantie Skills,
Jeugd-en Kind garantie, Anti-discriminatie, IMVO, Gehandicaptenbeleid,
Integratiebeleid migranten 
Tel.: +32 2 679 15 48
Email: yannick.bijl@minbuza.nl

Secretariaat
Dhr. Lucas Verschragen
Tel.: +32 2 679 15 79
Email: bre-szw@minbuza.nl