Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Dhr. Wiecher van der Laan
Afdelingshoofd Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Algemene Coördinatie, Arbeidsrecht, Sociale Zekerheid, Vrij Verkeer en mobiliteit
Tel.: +32 2 679 17 32
Email: w.-vander.laan@minbuza.nl

Dhr. Kees Terwan
Plaatsvervangend afdelignshoofd Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Sociale dimensie, pensioenen, gelijke behandeling en antidiscriminatie, gendergelijkheid, ILO, G20, richtlijn arbeidstijden
Tel.: +32 2 679 15 51
Email: kees.terwan@minbuza.nl

Mw. Marlene Stoel
Beleidsmedewerker Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Veiligheid en gezondheid op het werk, Europees semester, EU2020, EU-Fondsen, SPC, EMCO, sociale dialoog, sociaal en werkgelegenheidsbeleid, vaardigheiden Agenda
Tel.: +32 2 679 15 48
Email: marlene.stoel@minbuza.nl
 

Secretariaat
Dhr. Lucas Verschragen
Tel.: +32 2 679 15 79
Email: bre-szw@minbuza.nl