Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dhr. Bart Ooijen
Afdelingshoofd
Publieke Gezondheid (Antimicrobiële Resistentie (AMR), gezondheidssystemen, grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen, preventie, leefstijl, e-health, Europees Semester.
Tel.: +32 2 679 15 60
Email: bart.ooijen@minbuza.nl

Dhr. Jaap van der Zijpp
Attaché Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Geneesmiddelen en Medische technologie.
Tel.: +32 2 679 15 95
Email: J.-vander.Zijpp@minbuza.nl

Mw. Damiët Onderstal
Attaché Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Voeding, voedselveiligheid, productveiligheid,
drugsbeleid, publieke gezondheid (antibioticaresistentie en vaccinaties)
Tel: + 32 2 679 1626
Email: damiet.onderstal@minbuza.nl


Secretariaat
Mw. Marianne Fernández
Tel.: +32 2 679 15 69
Email: bre-vws@minbuza.nl

Mw. José van Dijk
Tel.: +32 2 679 15 32
Email: bre-vws@minbuza.nl