Detacheringen

National Experts in Professional Training (NEPT) Programma

Het National Experts in Professional Training (NEPT) programma biedt ambtenaren van EU-lidstaten de kans om voor een periode van drie t/m vijf maanden te detacheren bij de Europese Commissie of de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO). Deelname aan het programma biedt de mogelijkheid om persoonlijk inzicht te verkrijgen in de werkmethodes van de Europese Commissie en om een aantal maanden te werken in een multiculturele en multilinguïstische omgeving. De kennis en ervaring die NEPT’ers tijdens hun detachering opdoen blijkt van grote waarde bij terugkeer op de werkplek in Nederland.

Het NEPT-programma vindt tweemaal per jaar plaats. Detacheringsperioden beginnen op de 1e of de 16e van de maanden maart en oktober. Detacheringen duren minstens drie en hooguit vijf maanden (m.u.v. de NEPT-plekken binnen de kabinetten van eurocommissarissen, die een half jaar duren). De duur van de detachering wordt voorafgaand aan de detachering vastgesteld en kan daarna niet meer worden gewijzigd.

Om in aanmerking te komen voor deelname aan het NEPT-programma moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De kandidaat is in dienst van een Nederlandse overheidsinstelling.
  • De werkgever van de kandidaat stemt ermee in de kandidaat met doorbetaling van salaris, verzekeringen en pensioen ‘gratis’ uit te lenen aan de Europese Commissie.
  • De kandidaat heeft geen eerdere stage- en/of werkervaring opgedaan bij één van de Europese instellingen.
  • De kandidaat beschikt over een goede kennis van minstens twee talen van de EU, waaronder één van de werktalen van de Europese Commissie (Engels, Frans of Duits).

Er is geen minimum of maximum gesteld aan het aantal jaar werkervaring waarover een kandidaat beschikt.
Aanmeldingen voor het NEPT-programma moeten worden ingediend bij de Algemene Bestuursdienst van de PV EU. Het aanmeldingsformulier en de deadlines voor aanmelding zijn op te vragen door een mail te sturen naar: bre-abd@minbuza.nl.