Vaste aanstellingen

Concours

Solliciteren voor een vaste aanstelling bij de EU gaat anders dan gebruikelijk is in Nederland. Om in te stromen bij de EU doe je mee aan een concours. Deelname aan het concours is, uitzonderingen daar, de enige mogelijkheid om een vast contract te bemachtigen bij de Europese instellingen. Wanneer je een concours behaalt, wordt je laureaat; dit betekent dat je mag solliciteren op vacatures bij zowel de instellingen als de Europese agentschappen. Op deze website kun je zien wanneer er concoursen worden opengesteld en kun je je aanmelden. Hier vind je de algemene bepalingen voor het concours.

Voorwaarden deelname

Voor deelname aan concoursen gelden de volgende voorwaarden:

  • Nationaliteit EU lidstaat
  • Voldaan aan je burgerrechten als onderdaan van een EU-lidstaat, zoals mogelijke wettelijke verplichtingen inzake militaire dienst
  • Grondige kennis van één van de officiële EU-talen (C1 niveau) en voldoende kennis (B2 niveau) van een tweede officiële EU taal (ten minste één van de twee talen moet Engels, Frans of Duits zijn)
  • Voor concoursen op beleidsmedewerker niveau: in bezit van minimaal een HBO bachelordiploma

Type concours

Er worden twee type concoursen georganiseerd: generalistenconcoursen en specialistenconcoursen. Het generalistenconcours (AD5) staat open voor iedereen die aan de voorwaarden van deelname voldoet en wordt meestal één keer per jaar opengesteld. Voor specialistenconcoursen ligt het aan de vraag naar kandidaten welke concoursen en hoe vaak deze concoursen worden gehouden. Voorbeelden van specialistenconcoursen zijn het audit-concours, economen-concours, juristen-concours en linguïsten-concours. Bij deze concoursen wordt soms ook gevraagd naar kandidaten met (leidinggevende) werkervaring.

Procedure concours

Op deze website vindt je alle informatie over de procedure van het concours. Het generalistenconcours bestaat uit verschillende stappen:

  1. Ten eerste wordt je voordat je het aanmeldingsformulier kunt invullen gevraagd een online self-assessment te maken. Dit is niet verplicht, je kunt deze pagina ook doorklikken zonder de test te maken. Hoewel de uitslag geen invloed heeft op je aanmelding, wordt het aangeraden deze self-assessment te maken om jezelf een beter beeld te geven van hoe je zult presteren bij de Computer Based Test. Daarnaast is de self-assessment een goede oefening voor het echte concours. Na het afleggen van het self-assessment krijg je toegang tot het sollicitatieformulier, waar je je persoonlijke gegevens invult. Ook wordt je gevraagd om in verschillende velden je motivatie uiteen te zetten. Besteed hier niet te veel tijd aan, in het geval van het generalistenconcours komt de motivatie pas in een heel laat stadium aan de orde, als ook veel andere factoren meewegen. Bij een specialistenconcours is het sollicitatieformulier wel heel belangrijk.
  2. In de tweede ronde wordt door middel van een Computer Based Test (CBT) bepaald welke kandidaten worden geselecteerd voor de assessment ronde. Hierbij test het Europese Bureau voor Personeel Selectie (EPSO) je numerieke en verbale vermogens, maar ook je vermogen om abstract te redeneren en je zogenaamde situational judgment vaardigheden. Voor de eerste twee testen geldt dat je slechts een minimumscore hoeft te behalen van 50%. Zorg er zeker voor dat je bekend bent met het soort opgaven, zodat je hier tijdens de CBT niet door wordt overvallen, maar het is in principe niet nodig hier heel uitgebreid voor te oefenen. De abstract reasoning en de situational judgment testen vergen echter wel uitgebreide voorbereiding. Op basis van je score voor deze twee testen wordt namelijk bepaald of je door gaat naar de volgende ronde. Er zijn verschillende oefenboeken en oefenwebsites voor deze testen. Ook werkenbijdeEU.nl biedt oefenmateriaal aan. Er is een groot aantal testcentra binnen de EU en wereldwijd waar de CBT kan worden afgelegd. De test duurt ongeveer twee uur. De kandidaten met de hoogste scores (ongeveer 1500) mogen door naar de tweede fase.
  3. Na het behalen van de Computer Based Test wordt je uitgenodigd voor een elektronische postbakoefening, de zogenaamde E-tray test. Met deze test wordt met 15 tot 20 vragen beoordeeld hoe je scoort op vier algemene vaardigheden. De elektronische postbakoefening wordt gemaakt op een computer in één van de testcentra. Tijdens een postbakoefening wordt gekeken hoe efficiënt je omgaat met het verzamelen en interpreteren van informatie en op welke basis je beslissingen neemt en tot actie overgaat. Ongeveer 400 deelnemers aan de E-tray test worden uitgenodigd voor het assessment.
  4. Voor het assessment maak je eerst op een aparte dag een schriftelijke test. Het assessment zelf duurt een dag en vindt plaats in Brussel. Tijdens deze dag doe je mee aan een groepsopdracht, verzorg je een presentatie en voer je een sollicitatiegesprek. WerkenbijdeEU.nl biedt trainingen aan voor Nederlanders die deze fase van het concours bereiken. De kandidaten met de hoogste scores komen op de reservelijst en worden ook wel laureaten genoemd. De laureaten mogen solliciteren op vaste functies bij de EU instellingen en agentschappen.

Je kunt zo vaak als je wilt deelnemen aan een concours. Aan ieder concours doen veel kandidaten mee. In de praktijk blijkt dat oefenen van de testen echt helpt om je slagingskans te vergroten. Door een goede voorbereiding is het slagingspercentage van Nederlanders vaak hoger dan het percentage Nederlanders dat zich aanmeldt.

Concours gehaald, en nu ?

Indien je het goede bericht hebt ontvangen dat je het concours gehaald hebt, betekent dit dat je mag solliciteren op beschikbare vacatures bij de EU-instellingen en agentschappen. De Algemene Bestuursdienst van de PV EU in Brussel helpt graag met sollicitaties en heeft een aantal tips. Neem hiervoor contact op met bre-abd@minbuza.nl.