Koningsdag 2018 op de ambassade in Brussel

Ter gelegenheid van Koningsdag zal op vrijdag 27 april 2018 een ontvangst in Brussel worden georganiseerd voor het zakelijk netwerk van de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie. Hiervoor worden zowel Nederlanders als niet-Nederlanders uitgenodigd die het afgelopen jaar op politiek, economisch of cultureel terrein met de Ambassade en de Permanente Vertegenwoordiging hebben samengewerkt.

De receptie via open inschrijving komt hiermee te vervallen. Wel worden extra toegangskaarten voor de ontvangst beschikbaar gesteld via de Nederlandse Vereniging in Tervuren en het Holland House in Brussel. Beide verenigingen zullen de kaarten aan hun leden doorgeleiden. Voor nadere informatie hierover kunt u terecht bij de Nederlandse Vereniging of Holland House.

In Antwerpen zal het consulaat-generaal samen met de Hollandse Club een receptie, gericht op de zakelijke contacten in de provincies Antwerpen en Limburg, organiseren.

In Gent en Luik zullen recepties door de honorair consuls-generaal worden georganiseerd voor respectievelijk de provincies Oost- en West-Vlaanderen op vrijdag 27 april en voor Luik, Namen en Luxemburg op woensdag 2 mei 2018.

Toegang tot de ontvangsten is uitsluitend mogelijk op vertoon van een persoonlijke - niet overdraagbare - uitnodiging en een geldig identiteitsbewijs.