Commissievoorstel: A New Deal for Consumers

Woensdag 11 april heeft de Europese Commissie haar New Deal for Consumers gepresenteerd. Dit commissievoorstel beoogt de rechten van consumenten te versterken en geeft consumenten extra middelen om schadeloos te worden gesteld als hun rechten zijn geschonden.

De Commissie wil EU consumentenrechten versterken en de naleving ervan verbeteren omdat het Europese consumenten in de gelegenheid stelt om volledig gebruik te maken van hun rechten onder EU recht.

Het commissievoorstel beoogt vijf maatregelen:

  • Versterking van de rechten van consumenten online
  • Consumenten middelen bieden om hun rechten af te dwingen en te worden gecompenseerd
  • Introductie van effectieve sancties voor schendingen van EU consumentenwetgeving
  • De aanpak van duale kwaliteit van consumentenproducten
  • Betere omstandigheden en meer flexibiliteit voor bedrijven

Meest in het oog springend is de richtlijn die individuele consumenten in staat stelt een claim voor compensatie in te dienen als ze zijn getroffen door oneerlijke commerciële praktijken. Ook krijgen consumentenorganisaties meer mogelijkheden voor het afdwingen van sancties.

Het voorstel van de Commissie zal worden besproken in het Europees Parlement en de Raad. Binnenkort wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over het nieuwe voorstel.

"De Commissie wil EU consumentenrechten versterken en de naleving ervan verbeteren omdat het Europese consumenten in de gelegenheid stelt om volledig gebruik te maken van hun rechten onder EU recht."

In verschillende EU lidstaten bestaan al mogelijkheden voor vordering van schadevergoeding door collectieve belangenbehartigers. In het Nederlandse Parlement is een nieuw wetsvoorstel in behandeling met als doel collectieve schadeloosstellingsmechanismen te verbeteren. Dit horizontale wetsvoorstel is tot stand gekomen na uitgebreide consultatie van en samenwerking met bedrijfsleven, consumentenorganisatie en de juridische praktijk. Het systeem is gebaseerd op:

  • Strikte voorwaarden voor organisaties die claims in kunnen dienen, maar wel voldoende ruimte voor ad hoc organisaties
  • Openbaarmaking van financiering exclusief aan de rechter
  • Vroegtijdige afwijzing van ongefundeerde claims
  • Eén, door de rechtbank aangewezen, “lead claim organisation” voor alle gedupeerden
  • Schikkingen en uitspraken zijn definitief omdat ze zijn gebaseerd op opt-out