In memoriam: Peter Kok

Met grote bedroefdheid berichten wij u dat onze voormalige PV-collega Peter Kok, afgelopen weekend geheel plotseling in Dublin is overleden.

Peter diende veertien jaar op de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU in Brussel en was nauw aan de stad verbonden.

Hij werd in 1991 coördinator voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat van het EG-voorzitterschap. Aanvankelijk gedetacheerd bij de Europese Commissie werd hij daarna attaché van het ministerie van Verkeer en Waterstaat op de PV in Brussel.

Na zeven jaar Brussel ging hij kort terug naar Den Haag, waar hij werkte als directeur Internationale zaken bij V&W. Ook in die periode bleef hij met het gezin woonachtig in Brussel. In 2002 werd Peter EU-coördinator Topbenoemingen, een door BZ gecreëerde functie om Nederlanders van support te voorzien in hun professionele ambitie om bij de EU-instellingen te gaan werken. De juiste persoon op de juiste plek. Op deze plaats kwamen al Peters kwaliteiten en vaardigheden samen. Hij kende Brussel, werkte in Brussel, leefde in Brussel en was in zekere zin Brussel.

In 2006 werd Peter plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger bij de PV EU. Hij was een vaardige onderhandelaar met een scherp oog voor de Nederlandse belangen, maar wist ook altijd zicht te houden op de ruimte voor compromis.

Met zijn gevoel voor humor wist hij het ijs te breken en mensen aan zich te binden en met elkaar te verbinden. Daardoor had Peter ook in het Coreper een hoge gunfactor en een enorm netwerk. Peter was bovendien een keiharde werker, die vele nachten door onderhandelde om voor Nederland concrete resultaten te boeken, maar daarbij altijd zijn goede humeur en aandacht voor anderen behield.

Hij voelde zich zowel thuis in de formele wereld van de Raad als in het politieke domein van het Europees Parlement. Peter toonde naast professionele resultaatgerichtheid immer oprechte menselijke belangstelling. Innemendheid, dat was een kernwoord wanneer men sprak over Peter. In de hardwerkende EU-Coreper 1-community droeg hij veel bij aan de teamspirit.

Naast het feit dat Peter een absolute topdiplomaat was, was hij ook een ‘mensch’ met een onverwoestbaar optimisme, snedige humor en bijbehorende pretoogjes. Hij koppelde een diep inzicht in zijn naasten met een uitzonderlijk groot hart waarin hij eenieder genereus sloot. Vriendelijkheid en tolerantie gingen bij Peter samen met kracht en integriteit. Hij deed alles maximaal, en wist precies waar het levensgeluk te vinden was, namelijk daar waar hij was, en vooral met wie hij was. Dat is een blijvende inspiratie voor ons allen.

Peter was bij uitstek iemand die alles van waarde in het leven wist te combineren. Met het overlijden van Peter verliezen wij een geweldige collega en een hechte vriend. Brussel zal zonder hem niet meer hetzelfde zijn. Ook al woonde hij er al enige tijd niet meer, hij was er regelmatig.

Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote Terry en zijn kinderen Ronelle, Peter Jan en Marin.

Hoort bij