Transparantielijst februari 2020

Deze lijst omvat overleggen en afspraken van Permanente Vertegenwoordiger Robert de Groot en Plaatsvervangend Permanente Vertegenwoordiger Ronald van Roeden. In dit maandelijkse overzicht zijn overleggen en afspraken opgenomen met bezoekers van de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging afkomstig van bedrijven, NGO's, wetenschap, het Nederlandse en Europese Parlement, lokale overheden en adviesorganisaties.

De lijst bestaat uit de namen van bezoekende organisaties en instituties, datum en onderwerp van de afspraak. Het maandelijkse overzicht omvat ook de aanwezigheid van de Permanente Vertegenwoordiger en de Plaatsvervangend Permanente Vertegenwoordiger bij Raden.

Afspraken Robert de Groot

Shell – 3 februari
Stand van zaken Brexit

Raad voor de Rechtspraak – 13 februari
Kennismakingsgesprek

Werkbezoek Vaste Kamercommissie Defensie – 17 februari
Laatste updates over lopende defensiedossiers in de EU

VNO-NCW  – 26 februari
Update over EU dossiers met betrekking tot bedrijfsleven

Raden Robert de Groot

Coreper II – 5 februari
Coreper II – 7 februari
Coreper II - 12 februari
Coreper II - 14 februari
Raad Buitenlandse Zaken – 17 februari
Raad Algemene Zaken – 17 februari
Raad Economische en Financiële Zaken – 18 februari
Coreper II – 19 februari
Europese raad – 20/21 februari
Coreper II – 24 februari
Raad Algemene Zaken – 25 februari
Coreper II – 26 februari

Afspraken Ronald van Roeden

Bombardier Transportation – 4 februari
Gesprek over concurrentievermogen en klimaat maatregelen

Werkbezoek Gedeputeerde Staten Provincie Limburg – 4 februari
Kennismakingsgesprek over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en stikstof

Lid Gedeputeerde Staten Provincie Drenthe  – 12 februari
Kennismakingsgesprek

Directeur Netherlands Maritime Technology – 18 februari
Handelsproblematiek scheepsbouw

Europese Rekenkamer – 19 februari
Kennismakingsgesprek

Raden Ronald van Roeden

Coreper I – 5 februari
Coreper I (extra) – 12 februari
EPSCO (extra) – 13 februari
Coreper I – 14 februari
Coreper I – 19 februari
EYCS  - 20 februari
Coreper I – 26 februari
COMPET (interne markt)– 27 februari
COMPET (onderzoek)- 28 februari