De Permanente Vertegenwoordiging in Rome

FAO (VN Voedsel en Landbouworganisatie, Food and Agriculture Organization)

Introductie filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=wYxMwaTB_AQ

FAO, de Voedsel en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, streeft naar een wereld vrij van honger en ondervoeding. De organisatie is opgericht in 1945, heeft inmiddels 194 lidstaten en is vertegenwoordigd in meer dan 130 landen over de hele wereld. FAO is in de eerste plaats een gespecialiseerde VN-organisatie die normen en standaarden ontwikkelt op het gebied van internationaal voedsel- en landbouwbeleid, en lidstaten helpt met de implementatie hiervan. FAO is echter veel meer dan dat: de organisatie is ook een onafhankelijk kenniscentrum, waar experts op landbouw- en voedselzekerheidsgebied vanuit de hele wereld samenkomen, en is daarnaast betrokken bij het ontwikkelen en vormgeven van het beleid op dit vlak in ontwikkelingslanden.

FAO speelt een centrale rol in het behalen van Sustainable Development Goal 2: een wereld zonder honger in 2030. De kennis waarover FAO beschikt wordt via ontwikkelingssamenwerking omgezet in actie, bijvoorbeeld door technische assistentie te verlenen aan overheden en boeren in minder ontwikkelde landen en door het bieden van noodhulp op basis van vroegtijdige signalering.  

Verder stimuleert FAO beleidsdialogen op mondiaal, regionaal en nationaal niveau. Hierbij wordt op basis van vijf strategische doelstellingen gewerkt, in combinatie met dwarsdoorsnijdende thema's zoals gender, klimaat en biodiversiteit. Deze strategische doelstellingen zijn als volgt:

  1. Bijdragen aan het uitroeien van honger, voedselonzekerheid en ondervoeding;
  2. Verhogen en verbeteren van duurzame productie in de landbouw, bosbouw en visserij;
  3. Verminderen van rurale armoede;
  4. Bevorderen van inclusieve en efficiënte landbouw- en voedselsystemen
  5. Verhogen van weerbaarheid van de mensheid tegen bedreigingen

Besluitvorming vindt plaats op basis van consensus tussen FAO lidstaten in verschillende besluitvormingsorganen, onder meer in de Conferentie van lidstaten en de uitvoerende Raad, waarin Nederland op rotatiebasis zitting heeft. Nederland is erg actief binnen FAO, onder andere via het voorzitterschap van de Programme Committee, en organiseert regelmatig side events en seminars over FAO-gerelateerde onderwerpen.

Het Wereldvoedselprogramma (World Food Programme, WFP)

Introductie filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=CQHMEaOiw0g

Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP) is in 1961 opgericht en uitgegroeid tot de grootse humanitaire organisatie ter wereld en wordt volledig gefinancierd door vrijwillige donaties. Zoals de naam doet vermoeden, richt deze organisatie zich op het bestrijden van honger en het bevorderen van voedselzekerheid wereldwijd. WFP is voornamelijk aanwezig in humanitaire crisisgebieden om voedselhulp te bieden aan slachtoffers van conflicten en natuurrampen. WFP staat bekend om zijn vermogen om snel ter plekke te zijn tijdens een noodgeval. WFP beslaat met zijn brede mandaat het gehele spectrum van ontwikkeling: van noodhulp, naar wederopbouw en weerbaarheid en de daaropvolgende ontwikkelingsfase. WFP werkt met meer dan 1.000 nationale en internationale NGO's samen om voedselhulp te bieden en de onderliggende oorzaken van honger aan te pakken.

PV VN, Rome Homepage

Elk jaar ondersteunt WFP gemiddeld 86,7 miljoen mensen in ongeveer 83 landen. De internationale gemeenschap heeft afgesproken om zich in te zetten voor zero hunger als een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Vooralsnog heeft 1 op de 9 mensen wereldwijd niet voldoende te eten. Volgens WFP is voedsel- en voedselgerelateerde hulp de kern tot het doorbreken van de cyclus van honger en armoede. Ten minste driekwart van het voedsel dat WFP uitdeelt is afkomstig uit ontwikkelingslanden. Door voedsel zo dicht mogelijk bij de plaats waar het nodig is te kopen, probeert WFP tijd en geld op transportkosten te besparen en lokale economieën te ondersteunen. Vervolgens voorziet WFP steeds meer in de voedselbehoeften van mensen door middel van Cash-Based Transfers waardoor begunstigden lokaal hun eigen voedsel kunnen kopen. Naast voedselassistentie heeft WFP ook ontwikkelingsprogramma’s op het gebied van nutrition, voornamelijk gericht op moeders en kinderen. Een voorbeeld van een dergelijk ontwikkelingsprogramma zijn schoolmaaltijdenprogramma’s die WFP al meer dan 50 jaar implementeert. Elk jaar biedt WFP schoolmaaltijden aan 16 miljoen kinderen in 60 landen. Vervolgens, biedt WFP ook (logistieke) diensten aan de hele humanitaire gemeenschap, waaronder passagiersvervoer door de lucht door middel van de Humanitarian Air Service van de Verenigde Naties die naar meer dan 280 locaties wereldwijd vliegt.

Nederland heeft zitting en is vertegenwoordigd in de Uitvoerende Raad via de Permanente Vertegenwoordiging in Rome. Een groot deel van de inzet wordt gecoördineerd via regionale groepen. Nederland heeft als middelgrote donor relatief veel invloed in WFP. Ook dankzij het feit dat Nederland hoog op de lijst staat van core-bijdragen wordt Nederland gezien als een constructieve en serieuze gesprekspartner.

International Fund for Agricultural Development (IFAD)

Introductie filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=QunPvPhsyvQ

Het International Fund for Agricultural Development (IFAD), een in 1977 opgericht fonds, is zowel een International Financial Institution (IFI), als een gespecialiseerde VN-instelling. IFAD profileert zich nadrukkelijk als nichespeler met een focus op kleine boeren in afgelegen rurale gebieden waar andere (multilaterale) organisaties niet zo snel komen. Het Fonds investeert in projecten door middel van leningen en giften aan lokale overheden, die worden omgezet in projecten om de armste boerenbevolking in het land te helpen. IFAD bereikt dit door voedselproductiesystemen in de landen te introduceren, vergroten of verbeteren. IFAD heeft drie doelstellingen:

  1. de productieve capaciteit van de rurale bevolking vergroten.
  2. de voordelen van markt participatie voor boerenbevolking vergroten.
  3. de milieuduurzaamheid en weerbaarheid tegen klimaatverandering van hun economische activiteiten vergroten.

Met de projecten wil IFAD een inclusieve en duurzame plattelandstransformatie bereiken, om armoede en honger de wereld uit te helpen. Alle projecten hebben vier gemeenschappelijke focusgebieden: klimaat & milieu, gender, jeugd en nutrition. IFAD focust zich op klimaat en milieu om rurale landbouw duurzamer te maken en huishoudens weerbaarder tegen klimaatverandering. Vrouwen worden nog niet altijd erkend als volwaardig boer, of kunnen zelfs geen landrechten verkrijgen. Door zich te focussen op het thema gender hoopt IFAD een bredere participatie teweeg te brengen. Ook onder jongeren is er in afgelegen gebieden een gebrek aan participatie: jongeren trekken naar de grote steden om daar werk te vinden. IFAD wil de landbouw aantrekkelijker maken voor jongeren, om zo leegstroom van het platteland tegen te gaan. Tenslotte zorgt de focus op nutrition ervoor, dat de boerenbevolking niet alleen genoeg voedsel binnenkrijgt, maar dat het voedsel ook voedzaam is. IFAD heeft 176 lidstaten. Coördinatie binnen IFAD vindt zoveel mogelijk plaats binnen de verschillende regionale groepen (bij IFAD ‘lijsten’ genoemd). Nederland is lid van Lijst A waarin ook alle OESO-landen zitting hebben. Nederland heeft verder zitting in het Evaluatie Comité, dat zich bezighoudt met beleidstoetsing, maar in de praktijk ook een voorportaal van beleidsvorming is geworden.