Ambassadeur/Permanent Vertegenwoordiger

Hans Hoogeveen

Hans Hoogeveen is Ambassadeur/Permanent vertegenwoordiger bij de VN-organisaties voor Voedsel en Landbouw (FAO, WFP en IFAD) in Rome. Hij is hoogleraar Sustainable Development Diplomacy bij de Fletcher School of Law and Diplomacy in Boston en Kerndocent bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Nederland. Hij heeft een ruime ervaring in de publieke sector. Hiervoor was hij o.a. Directeur-Generaal bij het ministerie van Economische Zaken. Hij heeft vele internationale nevenfuncties vervuld in het kader van duurzame landbouw, duurzaam bosbeheer, oceanen/visserij en biodiversiteit. Hij is tevens co-Chair van het International Network on Blue Growth and Food Security en co-Chair van het International network of Champions 12.3 (Food Losses).

Mr.dr. J.P. (Hans) Hoogeveen JD MPA, geboren:  5 september 1959, gehuwd met Margot de Jong, 1 zoon.

Loopbaan

sept 2016–heden
Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger bij de VN-organisaties voor voedsel en landbouw te Rome

2014-2016
Directeur-Generaal Agro en Natuur, Ministerie van Economische Zaken

mei 2014-sept 2015
Waarnemend Secretaris-Generaal, Ministerie van Economische Zaken

2008–2014
Directeur-Generaal Agro tot september 2011 bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en vervolgens van het geïntegreerde Ministerie van EL&I (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie)

2007 
Plv Directeur-Generaal, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

2001-2007 
Directeur Internationale Zaken, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

1997-2001 
Directeur Kabinet, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

1984–1997
Verschillende functies binnen oud LNV w.o. plaatsvervangend directeur Internationale Zaken, Afdelingshoofd Bestuurlijke Aangelegenheden en Afdelingshoofd Veterinaire en fytosanitaire wetgevende Aangelegenheden bij de Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken, Projectleider Verzelfstandiging Dienst Landbouwkundig Onderzoek en Projectleider Groenfonds.

Opleiding

2010
Gepromoveerd aan de Fletcher School of Law and Diplomacy (Boston, MA) en aan de Wageningen Universiteit, Thesis Transforming Sustainable Development Diplomacy

1989-1991
Management Publieke Sector aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, Master Public Administration, 1991 (MPA);

1978-1983
Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden, Nederlands Recht Uitgebreid;

1971-1977
Gymnasium B, St Adelbert College te Wassenaar