OECD-FAO Agricultural Outlook

SG OESO Angel Gurria en DG FAO Jose Graziano da Silva presenteerde op 1 juli in Parijs gezamenlijk de jaarlijkse flagship-publicatie OECD-FAO Agricultural Outlook, voor de periode 2015-24.

De Outlook is de jaarlijkse basisprojectie over een periode van tien jaar van de OESO en FAO voor de belangrijkste landbouwgewassen (granen, oliezaden, suiker, vlees, zuivel en katoen), biobrandstoffen en visserijproducten. Dit jaar bevat de Outlook een speciaal hoofdstuk over de verwachtingen en uitdagingen voor Brazilië in de komende tien jaar.

De belangrijkste boodschap is dat de trend van dalende prijzen doorzet, alhoewel de verwachting is dat de prijzen zich zullen stabiliseren op het niveau van ‘ new normal’ dat hoger zal liggen dan normaal was in de periode van voor de hoge prijzen in 2008-09. Een groot gedeelte van de verwachte productie- en vraaggroei zal komen uit landen buiten het OESO-gebied, namelijk Afrika, Latijns-Amerika en de Caraïben (productie) respectievelijk de opkomende economieën (vraag).

Over Brazilië concludeert de OESO dat het land behoort tot een van de grootste leveranciers van levensmiddelen en landbouwproducten ter wereld en de belangrijkste leverancier zal zijn om de aanvullende wereldwijde vraag, voornamelijk uit Azië, op te vangen. De groei van het aanbod zal vooral komen uit productiviteitsverbetering en naar verwachting op een duurzame manier te realiseren zijn, aldus de OESO en FAO.