OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025: Einde aan periode van hoge landbouwprijzen

Onlangs hebben de OESO en de FAO hun jaarlijkse Agricultural Outlook 2016-2025 gepresenteerd. De Outlook is de jaarlijkse basisprojectie over een periode van tien jaar voor de belangrijkste landbouwgewassen, biobrandstoffen en visserijproducten.Dit jaar bevat de Outlook een speciaal hoofdstuk over de verwachtingen en uitdagingen voor sub-Sahara Afrika in de komende tien jaar.

In 2015 zijn de prijzen van de belangrijkste gewassen, vlees en vis gedaald t.g.v. de sterke groei van het aanbod, afnemende vraag en voorraadvorming. Hiermee komt volgens de OESO een einde aan een periode van hoge prijzen. De verwachting is dat de reële landbouwprijzen de komende 10 jaar over het geheel genomen min of meer gelijk blijven, maar dat de prijzen van vee, voedergranen en oliezaden relatief sterker zullen stijgen. Toch waarschuwt de OESO dat we alert moeten blijven op prijsschommelingen t.g.v. onzekerheden omtrent de ontwikkeling van olieprijzen, opbrengsten, economische groei, de gevolgen van klimaatverandering en landbouwbeleid.

Het is de verwachting dat door lagere bevolkingsgroei en zwakkere inkomensgroei in de opkomende economieën de vraag naar voedsel minder snel zal toenemen. De vraag naar dierlijke eiwitten blijft evenwel doorgroeien. Door betere toegang tot voedsel is de verwachting dat het aantal ondervoede mensen als percentage van de totale wereldbevolking zal afnemen van 11% tot 8% in 2025.

Gezien de ongelijke verdeling van natuurlijke hulpbronnen in veel landen zal handel een steeds belangrijkere rol gaan spelen in voedselzekerheid. De export van de meeste landbouwgewassen wordt gedaan door een handvol landen. Door bevolkingsgroei en verandering in het klimaat zal de import van voedsel vooral in Noord-Afrika en het Midden-Oosten toenemen. China blijft voor veel producten de belangrijkste importeur.

Uit de analyse van de OESO komt duidelijk naar voren dat de belangrijkste ontwikkelingen in productie, afzet en consumptie verschuift naar de ontwikkelingslanden en de (regionale) handel tussen deze landen steeds belangrijker wordt.

Voor meer informatie over de Outlook en interactieve database/compare your country, lees hier verder.