Internationaal Seminar over Droogte en Landbouw - 19 juni, FAO

Op 19 juni 2017 vindt bij de FAO ( Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties) een Internationaal Seminar over Droogte en Landbouw plaats, georganiseerd door Iran, Nederland en FAO.

"Droogte is onvermijdelijk, maar we kunnen wel voorkomen dat droogte uitmondt in hongersnood", aldus DG FAO Graziano. We worden niet alleen geconfronteerd met toenemende droogte, maar met voedselcrises in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen: de grootste humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. Conflicten spelen een rol, maar ook extreme droogte als gevolg van de klimaatverandering. Dit maakt het verbeteren van droogtebeheer in de landbouw nu belangrijker dan ooit. Wat ervoor nodig is om dit te realiseren staat maandag 19 juni centraal tijdens een internationaal seminar over droogte en landbouw dat georganiseerd wordt door Nederland in samenwerking met Iran en FAO. Hoewel het seminar plaatsvindt bij FAO in Rome, zal het de gehele dag hier via een livestream te volgen zijn.

 
Het seminar begint met een high level panel waarin de President van Namibië, DG FAO, de President van IFAD en de SG van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) zitting hebben. Daarna komen in vier sessies de volgende thema's aan bod: (1) water- en bodembeheer integreren; (2) boeren verbinden aan technologieën; (3) van reactief naar proactief droogtemanagement; en (4) inspelen op het momentum van de 2030 Agenda. Ook zal er een lunchevenement zijn waarbij FAO een openbaar toegankelijke database zal presenteren die het mogelijk maakt om de waterproductiviteit in de landbouw te monitoren met behulp van satellietgegevens. Tijdens het seminar zal vooral worden ingegaan op de vraag: hoe zorgen we ervoor dat de alom aanwezige kennis, technologieën en best practices terechtkomen bij de boeren in Afrika.


Klik hier voor meer informatie over het programma, de inhoud van het seminar en de livestream.