FAO Conferentie 2017

FAO Conferentie - Pleaniare zaal

Vorige week vond de tweejaarlijkse Conferentie plaats bij FAO. Diverse Ministers van Landbouw verzamelden zich in Rome al aan de vooravond van de FAO-Conferentie voor een Ministeriële High Level Conferentie van de AU-EU, dat zich richtte op ‘Making Sustainable Agriculture a future for youth in Africa’. Deze tweede bijeenkomst, na de Conferentie van Noordwijk in 2016, bracht Ministers van landbouw, topambtenaren en belangrijke partners uit beide regio's bijeen. De vergadering werd georganiseerd door de Europese en Afrikaanse Commissies en Nederland, en werd geleid door de nieuw aangewezen AU commissaris Josefa Sacko en EU Commissaris Phil Hogan. Er waren keynotes van DG FAO, president IFAD, Wereldbankgroep en jonge boeren. Dat dit het juiste politieke momentum is voor een versterkte AU-EU-samenwerking op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling was duidelijk zichtbaar door het hoge niveau van deelnemers en de sterke betrokkenheid. Nederland was voorzitter van de Conferentie. De parallelle sessies richtten zich op: particuliere sector investeringen en markttoegang; onderzoek, innovatie en digitalisering in de landbouw; watergebruik en beheer in de landbouw; klimaatslimme landbouw en vermindering van voedselverlies en afval.

De Ministeriële High Level Conferentie van de AU-EU op FAO

Met 1109 deelnemers, waaronder 82 ministers, ving de FAO Conferentie op maandag aan. De Conferentie was dit jaar uitermate drukbezocht. Thema van de 40e editie was “klimaatverandering”. Zoals gebruikelijk waren er drie parallelle sessies: Commissie I, Commissie II en de plenaire.

In Commissie I en II vonden de laatste onderhandeling plaats over verschillende rapporten die al eerder in voorportalen waren besproken, terwijl in de plenaire statements werden voorgedragen over de voedsel en landbouw in de context van klimaatverandering. In Commissie I en II werd relatief snel consensus bereikt, mede door sterk optreden van de voorzitter Commissie II, Ambassadeur Hans Hoogeveen.

Ambassadeur en Permanent Vertegenwoordiger Hans Hoogeveen zit Commissie II voor

In de plenaire werd het Nederlandse statement voorgedragen door Martijn van Dam, Staatssecretaris van het Ministerie van Economische Zaken. Zijn toespraak werd met luid applaus ontvangen, niet alleen omdat hij als enige binnen de tijd bleef, maar ook vanwege de inhoud. Van Dam benadrukte dat mondiale uitdagingen, zoals klimaatverandering, vragen om een omslag in de manier waarop we ons voedsel produceren. Dat kan alleen als we de handen ineenslaan, kennis, innovatie en technologie delen, en met partners werken aan het uitbannen van honger en het realiseren van duurzame voedselsystemen.

Staatssecretaris Martijn van Dam draagt het Nederlands Statement voor

Ook Minister Koenders van Buitenland Zaken bracht een bezoek aan Rome tijdens de Conferentie. Op het programma stond onder meer een gesprek met DG FAO, dat ging over actuele onderwerpen: honger, conflict en migratie. Koenders onderstreepte het belang van overgaan tot actie.

Minister Koenders ontmoet de Directeur Generaal van FAO, José Graziano da Silva

Daarnaast werden er tijdens de Conferentie negentien side events georganiseerd, waaronder drie door Nederland. Bij het door Nederland georganiseerde side event “Making Agriculture and Food Systems Nutrition‐sensitive and Climate‐smart: A win‐win for the Sustainable Development Goals hadden we de eer een bijzondere gast te mogen verwelkomen: H.R.H. Princess Viktória de Bourbon de Parme, beschermvrouw van Save the Children Nederland, die zich onder meer sterk maakt voor het terugdringen van chronische ondervoeding. Recentelijk bezocht zij in die hoedanigheid Mozambique. Tijdens het side event benadrukte ze het belang van het samenbrengen van acties om klimaatverandering en ondervoeding tegen te gaan.

H.R.H. Princess Viktória de Bourbon de Parme, beschermvrouw van Save the Children Nederland, geeft een presentatie tijdens het Side Event 'Making Agriculture and Food Systems Nutrition‐sensitive and Climate‐smart: A win‐win for the Sustainable Development Goals'

In het side event “Innovation in Plant Breeding for Food Security and Nutrition” werden de mogelijkheden die innovatieve plantveredelingstechnieken bieden - zoals een hogere productiviteit, een toename in de voedingswaarde, meer diversiteit, meer smaak en een hogere resistentie tegen ziektes - onder de aandacht gebracht. Het belang van regelgeving die innovatie op dit gebied niet in de weg staat werd onderstreept.

Tot slot organiseerde Nederland een side event getiteld “Blue Ocean, Blue Growth: People Resources Innovation, waar innovatieve benaderingen werden gepresenteerd om economische groei voor kustgemeenschappen te bevorderen.