Vacatures

Voor studenten in de laatste fase van hun studie aan een (Nederlandse) universitaire instelling bestaat de mogelijkheid om stage te lopen aan de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de VN organisaties voor Voedsel en Landbouw in Rome (PV Rome).

Voorop staat dat interesse en studierichting van de student aansluiten bij de werkterreinen van PV Rome. PV Rome selecteert doorgaans één maal per jaar een stagiair(e) voor de periode februari t/m juli.

NB In verband met de COVID-19 pandemie is het tot nadere orde niet mogelijk om stage te lopen op PV Rome.

De werkomgeving

De PV Rome bestaat uit een klein en slagvaardig team dat de Nederlandse en Europese belangen in de Romeinse instellingen voor voedsel en landbouw (FAO,WFP en IFAD) vertegenwoordigt. PV Rome staat in nauw contact met de Nederlandse ministeries van Economische Zaken en van Buitenlandse Zaken.

Op de websites van de drie Romeinse VN-instellingen is meer informatie over hun werk te vinden (www.fao.org; www.wfp.org en www.ifad.org).

De functie-inhoud

Een stagiair(e) wordt de gelegenheid geboden kennis te maken met het werk van PV Rome. Zo kan de stagiair(e) meelopen en behulpzaam zijn bij werkzaamheden, zoals onder meer op het gebied van voedselvraagstukken, klimaat- energie-, water- landbouwvragen en vragen rond het functioneren van internationale organisaties, alsmede verslaglegging van internationale vergaderingen. Ook bij logistieke en andere praktische werkzaamheden ter ondersteuning van het werk van PV Rome kan de stagiair(e) betrokken worden.

Daarnaast is de stagiair(e) verantwoordelijk voor het opstellen van een wekelijkse nieuwsbrief. In beginsel is PV Rome niet betrokken bij onderzoeksstages, tenzij de werkzaamheden daartoe aanleiding geven. Wel wordt er van uitgegaan dat een stagiair(e) ook een eigen initiatief onderneemt: een artikel schrijft of een bijdrage levert aan een handboek, of aan een achtergrond document.

Functieprofiel

Belangstellende studenten moeten aan de volgende eisen voldoen:

  • Volgen van een relevante universitaire studie, bij voorkeur in de masterfase;
  • Uitstekende beheersing van het Nederlands en het Engels, mondeling en schriftelijk;
  • Goede communicatieve vaardigheden en goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
  • Brede algemene ontwikkeling en interesse;
  • Representativiteit en bewustzijn van de functie van een Permanente Vertegenwoordiging;
  • Aantoonbare interesse in internationale politiek, multilaterale vraagstukken en/of voedselvraagstukken;
  • Basiskennis van instituties, besluitvormingsprocessen en beleid van de VN/Europese Unie;
  • Basiskennis van de binnenlandspolitieke verhoudingen in Nederland, alsmede van het buitenland- en landbouwbeleid;
  • Initiatief en zelfstandigheid;
  • Enthousiasme en inzet.

Algemene voorwaarden en vergoedingen

Meer informatie kun je vinden bij voorwaarden en vergoedingen op deze site.

In veel gevallen kan men via de universiteit in aanmerking komen voor een Erasmus- of Trajectumbeurs.

Meer weten en/of solliciteren

Wil je meer weten, of ben je geïnteresseerd in een stageplaats bij PV Rome, stuur dan je motivatiebrief met eventuele vragen, CV, studieresultaten en eventuele referenties en/of stagebeoordelingen naar rof-secretariaat@minbuza.nl.

De stageaanvraag dient te zijn ontvangen: uiterlijk 15 oktober.

NB In verband met de COVID-19 pandemie is het tot nadere orde niet mogelijk om stage te lopen op PV Rome.