Vacatures / Stages

Voor studenten in de laatste fase van hun studie aan een (Nederlandse) universitaire instelling bestaat de mogelijkheid om stage te lopen aan de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de VN organisaties voor Voedsel en Landbouw in Rome (PV Rome).

Voorop staat dat interesse en studierichting van de student aansluiten bij de werkterreinen van PV Rome. PV Rome selecteert doorgaans één maal per jaar een stagiair(e).

Er is momenteel een stageplaats beschikbaar voor de periode 1 september 2022 t/m 28 februari 2023.

De werkomgeving

De PV Rome bestaat uit een klein en slagvaardig team dat de Nederlandse en Europese belangen in de Romeinse instellingen voor voedsel en landbouw (FAO,WFP en IFAD) vertegenwoordigt. PV Rome staat in nauw contact met de Nederlandse ministeries van Economische Zaken en van Buitenlandse Zaken.

Op de websites van de drie Romeinse VN-instellingen is meer informatie over hun werk te vinden (www.fao.org; www.wfp.org en www.ifad.org).

De functie-inhoud

PV Rome is op zoek naar een stagiair voor de periode 1-9-2022 t/m 28-2-2023.

Wat bieden wij: een unieke inkijk in zowel de wijze waarop een Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging de belangen van Nederland bij de VN vertegenwoordigt als de manier waarop VN-organisaties functioneren in een sterk gepolariseerde wereld.

Een stagiair(e) wordt de gelegenheid geboden kennis te maken met het werk van PV Rome. Zo kan de stagiair(e) meelopen en behulpzaam zijn bij werkzaamheden, zoals onder meer op het gebied van voedselvraagstukken, klimaat- energie-, water- landbouwvragen en vragen rond het functioneren van internationale organisaties, alsmede verslaglegging van internationale vergaderingen. Ook bij logistieke en andere praktische werkzaamheden ter ondersteuning van het werk van PV Rome kan de stagiair(e) betrokken worden.

 De stagiair ondersteunt primair de beleidsmedewerkers van PV Rome op hun dossiers bij de Romeinse VN-instellingen (FAO, WFP, IFAD en CFS). Het gaat dan om dossiers die betrekking  hebben op landbouw, voedselzekerheid en/of humanitaire hulp.

Het takenpakket bevat voorts een leeropdracht waar gedurende de stage aan gewerkt kan worden. De concrete invulling hiervan wordt vóór aanvang van de stage in overleg met de stagiair afgestemd en vastgelegd.

De vacature staat vermeld op de vacaturesite van de Rijksoverheid: www.werkenvoornederland.nl

Functieprofiel

Belangstellende studenten moeten aan de volgende eisen voldoen:

  • Volgen van een relevante universitaire studie, bij voorkeur in de masterfase;
  • Uitstekende beheersing van het Nederlands en het Engels, mondeling en schriftelijk;
  • Goede communicatieve vaardigheden en goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
  • Brede algemene ontwikkeling en interesse;
  • Representativiteit en bewustzijn van de functie van een Permanente Vertegenwoordiging;
  • Aantoonbare interesse in internationale politiek, multilaterale vraagstukken en/of voedselvraagstukken;
  • Basiskennis van instituties, besluitvormingsprocessen en beleid van de VN/Europese Unie;
  • Basiskennis van de binnenlandspolitieke verhoudingen in Nederland, alsmede van het buitenland- en landbouwbeleid;
  • Initiatief en zelfstandigheid;
  • Enthousiasme en inzet.