PV ICC, Den Haag

Welkom op de website van de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Internationale rechtsorde

De Permanente Vertegenwoordiging behartigt de belangen van het Koninkrijk der Nederlanden bij het Internationaal Strafhof (ICC). Het ICC speelt een centrale rol in de strijd tegen straffeloosheid voor schendingen van het internationaal recht en mensenrechten. Bevordering van de internationale rechtsorde is een hoeksteen van het Nederlandse buitenlandse beleid (en een grondwettelijke opdracht aan de regering). Daarnaast heeft Nederland binnen het ICC een bijzondere positie als gastland van de organisatie.

De PV is gevestigd in het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

To the English website