De Permanent Militaire Vertegenwoordiger

Luitenant-generaal Van der Laan

De Permanent Militaire Vertegenwoordiger (of Hoofd Permanente Militaire Vertegenwoordiging - HPMV) vertegenwoordigt de Nederlandse belangen binnen de NAVO vanuit de militaire invalshoek.

De HPMV treedt op namens de Nederlandse Commandant der Strijdkrachten (CdS) in het hoogste militaire forum van de NAVO, het Militair Comit├ę (MC). Het MC komt minimaal eens per week bijeen. Anders dan bij de Noord-Atlantische Raad (NAR), waar de nadruk op politieke aspecten ligt, richt het MC zich vooral op militair beleid en strategie. Het MC is daarmee de link tussen enerzijds de politieke besluitvorming en anderzijds de militaire structuur van de NAVO.