Zaken doen

De geïntegreerde Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de NAVO (gPV NAVO) is er mede om de Nederlandse belangen bij de NAVO te behartigen. Een onderdeel hiervan is het Nederlandse bedrijfsleven te adviseren en om de bedrijven te assisteren bij het bereiken van nieuwe en succesvolle overeenkomsten met de NAVO. Via deze informatie wil de gPV NAVO het Nederlandse bedrijfsleven een stap verder helpen.

De organisatie van de gPV NAVO weerspiegelt de structuur van de diverse comités en werkgroepen binnen NAVO. In alle comités en werkgroepen van de NAVO worden de belangen van de landen behartigd door een nationale vertegenwoordiger. Iedere vertegenwoordiger heeft namens zijn/haar land één stem, en voor een besluit moeten alle 29 vertegenwoordigers het met elkaar eens zijn.

Een deel van deze comités is gericht op de financiën van de NAVO. Deze comités kunnen alleen besluiten nemen over gemeenschappelijke financiering waarbij alle NAVO-landen betrokken zijn. Twee belangrijke comités die besluiten nemen over investeringen en financiën bij de NAVO zijn het investeringscomité en het budgetcomité.

De Nederlandse vertegenwoordiger in het investeringscomité is het eerste aanspreekpunt voor het Nederlandse bedrijfsleven. De contactgegevens van deze Nederlandse vertegenwoordiger staan onder ‘Contact’.

Samenwerking met NIDV

Vanuit de NAVO wordt jaarlijks meer dan 1 miljard euro op de markt gezet. Dat varieert van grote investeringsprojecten op het gebied van cybertechnologie, commandovoeringsystemen, tot gebouwen en vliegvelden op het grondgebied van de NAVO-landen of in operatiegebieden. Tevens worden vanuit de NAVO regelmatig consultancy- en onderhoudscontracten gesloten. Belangrijk om te weten is dat de NAVO zelf geen contracten voor wapensystemen of grote klassieke materiaalprojecten (zoals de aanschaf van schepen, vliegtuigen of tanks) op de markt zet.

De gPV NAVO werkt intensief samen met de brancheorganisatie Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid, NIDV.
De NIDV is de brancheorganisatie voor Nederlandse bedrijven die producten en diensten leveren op het gebied van nationale en internationale veiligheid. De NIDV beschikt over een zeer groot netwerk in de wereld van defensie en veiligheid, bij zowel overheden als bedrijfsleven.

Benodigde verklaringen

Bedrijven die willen bieden op een project van de NAVO moeten veelal een Declaration of Eligibility hebben. In het geval van Nederland wordt deze afgegeven door het ministerie van Economische Zaken. Veelal moeten medewerkers van het bedrijf, of het bedrijf als geheel, een security clearance hebben. Voor het verkrijgen van een Declaration of Eligibility en/of een security clearance kunt u contact opnemen met het Commissariaat Militaire Productie van het Ministerie van Economische Zaken.

Wanneer een bedrijf een Declaration of Eligibility aanvraagt, wordt verzocht om naast de contactgegevens ook de Notification of Intent van het desbetreffende project mee te sturen. Zie ook [Veelgestelde vragen].

Wanneer u zaken wilt doen met organisaties in België niet zijnde de NAVO, kunt u contact opnemen met de Nederlandse Ambassade in België (Brussel).