Budgetcomité

Het Budgetcomité (BC) evalueert en controleert de implementatie van het civiele en militaire budget.

Het civiele budget omvat de exploitatie- en programmakosten van het hoofdkwartier van NAVO in Brussel. Het militaire budget omvat de exploitatiekosten van de militaire structuur en van de operationele activiteiten zoals missies en oefeningen.

In het Budgetcomité wordt vastgesteld waaraan de budgethouder zijn middelen mag besteden. Tevens wordt de budgethouders (onder andere de Strategic Commands en de NAVO-agentschappen) bevoegdheid verleend om de benodigde activiteiten te kunnen uitvoeren. Zie hiervoor ook [Wie is wie].

De budgethouders verwerven en gunnen de opdrachten aan de aanbiedende bedrijven, en dus zonder inmenging van het Budgetcomité.

Voor de uitgaven vanuit het Budgetcomité kunt u op de pagina [Openbare aanbestedingen] de websites met aanbestedingen bekijken van de Strategic Commands (ACO of ACT) of de agentschappen (NCIA of NSPA).