Investeringscomité

Het investeringscomité besluit over het NATO Security & Investment Programme (NSIP), waar jaarlijks ongeveer €700 miljoen in om gaat verspreid over verschillende projecten. Het investeringscomité (IC) neemt bij ieder project het besluit om door te gaan naar de volgende fase, en daarom is het IC vanaf het begin tot en met het einde betrokken bij ieder project.

Voor een overzicht van de actuele mogelijke aanbestedingen zie [Openbare Aanbestedingen].

Vanuit het NSIP worden investeringen gedaan voor de NAVO. Dit kan bijvoorbeeld gaan om voorzieningen zoals communicatie- en informatiesystemen, brandstofsystemen of ondersteunende faciliteiten tijdens militaire missies.

Projectfasen

Wanneer er nieuwe militaire behoeften zijn, dan worden deze gedefinieerd en in een voorstel beschreven. De Internationale Staf van de NAVO beoordeelt vervolgens dit voorstel en plaatst het op de agenda van het Investeringscomité (IC). Aan het IC wordt gevraagd of het voorstel betaalbaar is en of het voorstel verder uitgewerkt kan worden.

In de volgende fase wordt het voorstel inhoudelijk verder uitgewerkt tot een projectplan met onder andere de (technische) oplossing, een specificatie van de kosten en de manier van marktbenadering. Voor ingewikkelde en grote projecten kan dit soms enkele maanden duren. De Internationale Staf van de NAVO beoordeelt het projectplan van de Host Nation - zie ook [Wie is wie] - en plaatst het weer op de agenda van het IC.

Voor het op de markt zetten van een project zijn verschillende mogelijkheden. De standaardoptie is internationale aanbesteding, waarbij ieder bedrijf van een NAVO-lidstaat een bod kan uitbrengen op het project. Vervolgens wint het bedrijf dat aan de eisen voldoet en het laagste bod uitbrengt. Met toestemming van alle andere landen mag er afgestapt worden van deze standaardoptie. Er kan dan gekozen worden voor: internationale aanbesteding met het meest waardevolle bod (Best Value genoemd bij NAVO, Economisch Meest Voordelige Inschrijving in Nederland), of om het project nationaal aan te besteden (indien de Host Nation een land is), of om het project direct aan een specifiek bedrijf aan te besteden als bijvoorbeeld zeer specialistische kennis nodig is (Sole Source genoemd bij NAVO), of om een database van leveranciers (Basic Ordering Agreements genoemd bij NAVO) te gebruiken. Zie ook de pagina 'Veelgestelde vragen'. Aan het IC wordt vervolgens gevraagd of de NAVO-landen akkoord zijn met de wijze van marktbenadering. Wanneer het IC de marktbenadering goedkeurt, kunnen bedrijven biedingen doen op het project binnen een vastgestelde periode. Deze projecten kunt u vinden bij de pagina [Openbare aanbestedingen].

Nadat de bedrijven de tijd hebben gehad om biedingen uit te brengen, worden vervolgens de biedingen onafhankelijk geëvalueerd volgens de regelgeving die is vastgesteld in AC/4-D/2261.

Uiteindelijk moet het project worden opgeleverd binnen een vastgesteld bedrag en voor een vastgestelde datum. Na de oplevering van het project zullen achtereenvolgens een technische inspectie en een financiële audit plaatsvinden.