De Vertegenwoordiging

De Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs bestaat uit 6 diplomaten, waarvan 3 attachés van de ministeries van Economische Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het team wordt ondersteund door 3 management assistentes.