De Vertegenwoordiging

De Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs bestaat uit 6 diplomaten, waarvan 3 attach├ęs van de ministeries van EZK (Economische Raad), LNV (Landbouwraad) en SZW. Het team wordt ondersteund door 3 management assistentes.