De Vertegenwoordiging

De Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs bestaat uit zes diplomaten, waaronder een attaché van het ministerie van LNV (Landbouwraad). Het team wordt ondersteund door twee management assistentes.