Stage bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de OESO, Parijs

De Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs zoekt stagiaires voor een periode van minimaal 3 en maximaal 6 maanden. Momenteel is er een vacature voor een stagiaire met een economische achtergrond, liefst een Masters student economie, in principe voor vier maanden vanaf 1 maart 2019. Stuur je brief uiterlijk 7 december op!

De Permanente Vertegenwoordiging van Nederland (PV OESO) behartigt de Nederlandse belangen bij de OESO op de verschillende beleidsterreinen van deze organisatie, waaronder economie, handel, bestuur en internationale samenwerking. Signalering van activiteiten van en ontwikkelingen binnen de OESO, en het uitdragen van Nederlands beleid en posities is ons dagelijks werk. Dit in nauw contact met de verschillende ministeries in Den Haag en het secretariaat van de OESO. De PV OESO bestaat uit een professioneel en leuk team, met naast de ambassadeur 5 beleidsmedewerkers en 3 administratieve medewerkers, die samen het hele werkveld van de OESO bestrijken.

Kijk op onze website voor meer informatie over de PV en onze werkzaamheden en activiteiten.

Op de website van de OESO is meer informatie te vinden over haar werkgebieden en die van aanverwante organisaties zoals het DAC/Development Assistance Committee, het Development Center en het IEA/International Energy Agency.

Stage omschrijving

Een stage bij de PV OESO biedt de gelegenheid om kennis te maken met het werken in een intergouvernementele omgeving en met de activiteiten en rol van een PV daarin. Uitgangspunt is dat de stagiair(e) kennis maakt met zoveel mogelijk facetten van het werken op een PV. De economische stagiaire zal o.a. meelopen met de Economische Raad, die een breed pakket heeft: naast economische comités, innovatie, handel, investeringen, financiële markten, fiscaliteit en governance. Hoewel het om een meeloopstage gaat, is het mogelijk de stage evt. te koppelen aan een eigen onderzoeksvraag of om (deel)project uit te voeren.

De stagiair(e) draait mee in de dagelijkse werkzaamheden van de PV. Daaronder horen onder meer het bijwonen van vergaderingen bij de OESO en het daarover rapporteren aan Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat en andere ministeries in Den Haag. Actieve communicatie via sociale media (website, Facebook en Twitter) maakt uitdrukkelijk onderdeel uit van de werkzaamheden. Daarnaast kan de PV ook bij logistieke en andere praktische werkzaamheden ter ondersteuning van het werk een beroep doen op de stagiair(e).

Functieprofiel

Studenten die wij zoeken:

  • volgen een relevante universitaire studie, het liefst in de masterfase. Een achtergrond in economie is voor de economische stagiaire gewenst;
  • hebben een aantoonbare interesse in internationale politiek en economie als ook affiniteit met de beleidsterreinen van de OESO.
  • hebben bij voorkeur al enige internationale ervaring;
  • hebben basiskennis van de Nederlandse binnenlandse politieke verhoudingen;
  • beheersen de Nederlandse en de Engelse taal uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk (basiskennis van de Franse taal is niet vereist maar wel welkom);
  • beschikken over goede communicatieve vaardigheden en goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
  • zijn collegiaal, enthousiast, flexibel, werken zelfstandig en nemen graag initiatief.

Algemene voorwaarden en vergoedingen

Informatie over de algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor een stage bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, alsook over stagevergoedingen kun je vinden op:

http://www.internationalefuncties.nl/internationale-ervaring/stages-buitenlandse-zaken/voorwaarden-en-vergoedingen/

Meer weten en/of solliciteren

Ben je geïnteresseerd in een stageplaats bij PV OESO, stuur dan je motivatiebrief, CV, studieresultaten en eventuele referenties en/of stagebeoordelingen aan Mw. Van Zomeren marit-van.zomeren@minbuza.nl met Cc. aan PAO@minbuza.nl

Voor de stageperiode maart t/m juni 2019: stuur je brief uiterlijk 7 december 2018.

Ook geïnteresseerd bij een stage bij de OESO zelf?  Klik hier voor  het OECD Internship Programme

Hoort bij