NIEUWSBRIEF PV OESO PARIJS - februari 2017

Voorwoord van Noé van Hulst, Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger van de OESO

2017 is een verkiezingsjaar in Nederland. Een nieuw kabinet zal aantreden en een beleidsagenda ontwerpen voor de komende jaren. Wie door een bril met OESO-glazen naar Nederland kijkt, ziet een middelgrote open economie met een goede uitgangspositie, dankzij een solide financieel-economisch beleid gekoppeld aan structurele hervormingen.  Maar ook met de nodige uitdagingen als we die positie willen vasthouden of zelfs verbeteren. Andere landen zitten ook bepaald niet stil. In de afgelopen jaren zijn op bijna alle relevante beleidsterreinen rapporten van de OESO over Nederland verschenen, zoals de trouwe lezer van deze nieuwsbrief weet. De beleidsaanbevelingen hieruit verdienen serieuze overweging. Bij de PV OESO hebben we dit alles geconsolideerd in een sterkte-zwakte analyse van Nederland bezien door OESO-bril. Het resultaat daarvan is te vinden in de blog “ Hoe Nederland verder op te stoten in de vaart der volkeren” ?

Lees in de bijlage de volledige Nieuwsbrief

Hoort bij