Diner over maatschappelijk verantwoord ondernemen, sociale zaken en werkgelegenheid

Op 10 april jl. organiseerde de PV OESO een diner over internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en sociale- en werkgelegenheidszaken. Tijdens het diner werd er in een informele setting van gedachten gewisseld over deze thema’s door aanwezige sprekers, discussanten en vertegenwoordigers van de OESO en de G20 op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken.  

Na het openingswoord van Marjoleine Hennis, senior-beleidsmedewerker voor sociale zaken en werkgelegenheid, was het woord aan Aart Jan Bette. De heer Bette werkt bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) als hoofd Internationale Zaken in Nederland. Hij ging tijdens zijn presentatie in op de Nederlandse kijk op fatsoenlijk werk in de mondiale waardeketen door middel van een multi-stakeholder benadering. De sociale dialoog, gedeelde verantwoordelijkheid en coherentie zijn binnen de Nederlandse aanpak essentieel.
Jürgen Thomas, plaatsvervangend directeur van het OESO-bureau bij het Duitse ministerie van SZW, legde uit op welke manier het Duitse G20 voorzitterschap nadruk legt op duurzame waardeketens en dit afzet tegen de kansen en mogelijk negatieve gevolgen van globalisering en wereldhandel.
Roel Nieuwenkamp, voorzitter van de OESO-werkgroep over MVO, ging in op het belang van het Nationale Contactpuntensysteem.  Deze behandelen klachten van personen, gemeenschappen, vakbonden, NGO’s over maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven. Hij benadrukte het belang van het betrekken van ministeries van Sociale Zaken en de sociale partners bij de NCP’s.
De directeur Werkgelegenheid, Arbeid en Sociale Zaken van de OESO, Stefano Scarpetta, benadrukte de noodzaak van het ontwikkelen van een strategie en implementatie ten aanzien van deze onderwerpen binnen de OESO, de ILO en de G20.

Na deze sprekersronde, was het de beurt aan de discussanten. Robert Kyloh (ILO), Garance Pineau (Franse werkgeversorganisatie) en John Evans (OESO-werknemersorganisatie) deelden het belang van een multi-stakeholder benadering en streefden naar een gelijk speelveld, zonder negatieve gevolgen voor werknemers.
Hoewel de magische oplossing ten aanzien van dit probleem niet tijdens het eten werd gevonden, werd duidelijk dat er consensus bestond onder de deelnemers over het belang van samenwerking en meer coherentie op internationaal niveau. Onder de verschillende stakeholders leek een veelbelovend basis te zijn ontstaan over toekomstige plannen voor intensievere samenwerking, zoals een gezamenlijk ELSAC-RBC seminar.

Dinner

Hoort bij