Kick-off WWC-NL-OESO Rondetafeldiscussie over 'Financiering van Water' geslaagd

Op 12-13 april vond bij de OESO in Parijs de eerste Rondetafeldiscussie plaats over de financiering van water. De Rondetafeldiscussie is een gezamenlijk initiatief van de World Water Council, Nederland en de OESO.

Rondetafel wil brug slaan tussen de water- en financiƫle wereld

Met de Rondetafeldiscussie over de Financiering van Water hopen de World Water Council, Nederland en de OESO een discussie op gang te brengen tussen vertegenwoordigers  uit de waterwereld en de financiële wereld over hoe de investeringen te financieren die nodig zijn om ook in de toekomst de waterzekerheid te kunnen blijven garanderen. Het uiteindelijke doel is om met aanbevelingen te komen voor praktische acties. Daarvoor is het eerst nodig kijken financiering  van investeringen in waterinfrastructuur in de weg staat en wat juist de kansen zijn. Daarnaast is het belangrijk om een gezamenlijk begrip te krijgen over wat de context en  prioriteiten zijn als het gaat om waterzekerheid als cruciaal onderdeel van de VN duurzaamheidsdoelstellingen.  Op basis daarvan wordt duidelijker wat voor beleid en welke randvoorwaarden nodig zijn om de toekomstige wateruitdagingen aan te gaan én te kunnen financieren. Over deze vragen zullen deelnemers aan de Rondetafeldiscussie zich de komende tijd buigen.  

Investeren in water: wat levert het financieel op?

Er was veel belangstelling voor de kick-off meeting, niet alleen van de kant van overheidsdelegaties, maar vooral ook vanuit o.a.  de academische en onderzoekswereld, banken en beleggers, maatschappelijke organisaties en waterbeheerders. Dit maakte het een echt multistakeholders platform.  De eerste bijeenkomst was vooral verkennend en ging bijvoorbeeld over hoe de kloof tussen het economisch belang van investeringen in waterveiligheid en het financieel belang te overbruggen. Verder is gesproken over de verwachtingen van investeerders en het investeringsklimaat voor waterzekerheid. Vervolgens kwam de vraag aan de orde hoe de economische voordelen van investeringen in waterzekerheid om te zetten in financiële rentabiliteit en hoe financiering te vergroten door een aantrekkelijk risico-rendementprofiel. Pasklare antwoorden waren er niet, maar de discussie gaf wel een goed beeld van de weidsheid aan aspecten die komen kijken bij duurzame financiering voor waterzekerheid. Israël heeft aangeboden om de volgende Rondertafeldiscussie te hosten.

Meer weten?

Hier vindt u meer informatie over Rondertafeldiscussie over Financiering voor Water.

Hoort bij