NIEUWSBRIEF PV OESO PARIJS - april 2017

Voorwoord van Noé van Hulst, Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger van de OESO

De jaarlijkse OESO Ministersvergadering, vooraf gegaan door het OESO Forum, komt nu snel naderbij. Dit jaar is het thema Making Globalisation Work: Better Lives For All onder voorzitterschap van Denemarken. De verwachting is een goede opkomst en intensieve discussies over welke nationale en internationale beleidsaanpassingen nodig zijn om tegemoet te komen aan onvrede en onzekerheid over globalisering. Nederland zal in die discussie uitdragen dat een zeer open economie wel degelijk kan samengaan met een grote mate van inclusiviteit. Ons eigen land maar ook vele andere OESO landen hebben dit laten zien in de afgelopen decennia. Wat niet wegneemt dat er in OESO landen het nodige te verbeteren valt op terreinen als maatschappelijk verantwoord ondernemen in waardeketens en terugdringing van excessieve ongelijkheden in onderwijs en op de arbeidsmarkt.

 

Hoort bij